Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Studijski program - Finansije, bankarstvo i osiguranje

1. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Osnovi ekonomije 6 7 ESPB bodova
2. Makroekonomija 6 7 ESPB bodova
3. Finansijsko računovodstvo 6 7 ESPB bodova
4. Osnovi menadžmenta 6 7 ESPB bodova
5. Seminarski rad   2 ESPB boda
  UKUPNO 24 30 ESPB bodova

2. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Javne finansije 6 7 ESPB bodova
2. Monetarna ekonomija 6 7 ESPB bodova
3. Finansijski sistem i
finansijske institucije
6 7 ESPB bodova
4. Izborni 6 7 ESPB bodova
5. Seminarski rad   2 ESPB boda
  UKUPNO 24 30 ESPB bodova

Izborni:

 1. Sociologija
 2. Statistika

3. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Finansijska tržišta 6 7 ESPB bodova
2. Ekonomika industrije 6 7 ESPB bodova
3. Mikroekonomija 6 7 ESPB bodova
4. Izborni 6 7 ESPB bodova
5. Strani jezik I 2 2 ESPB boda
  UKUPNO 26 30 ESPB bodova

Izborni:

 1. Upravljanje resursima preduzeća
 2. Marketing

4. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Matematika 6 7 ESPB bodova
2. Upravljačko računovodstvo 6 7 ESPB bodova
3. Privredno pravo 6 7 ESPB bodova
4. Bankarski menadžment 6 7 ESPB bodova
5. Strani jezik II 2 2 ESPB boda
  UKUPNO 26 30 ESPB bodova

5. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Međunarodna ekonomija 6 7 ESPB bodova
2. Informatika 6 7 ESPB bodova
3. Upravljanje rizikom i osiguranje 6 7 ESPB bodova
4. Izborni 6 7 ESPB bodova
5. Strani jezik III 2 2 ESPB boda
  UKUPNO 26 30 ESPB bodova

Izborni:

 1. Ekonomska politika
 2. Specijalna računovodstva

6. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Teorija i analiza bilansa 6 7 ESPB bodova
2. Poslovne finansije 6 7 ESPB bodova
3. Ekonomske doktrine 6 7 ESPB bodova
4. Izborni 6 7 ESPB bodova
5. Strani jezik IV 2 2 ESPB boda
  UKUPNO 26 30 ESPB bodova

Izborni:

 1. Analiza poslovnih performansi
 2. Ekonomske funkcije

7. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Izborni 6 7 ESPB bodova
2. Izborni 6 7 ESPB bodova
3. Izborni 6 7 ESPB bodova
4. Izborni 6 7 ESPB bodova
5. Stručna praksa   2 ESPB boda
  UKUPNO 24 30 ESPB bodova

Izborni:

 1. Korporativno upravljanje
 2. Elektronsko poslovanje
 3. Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja
 4. Upravljanje ljudskim resursima
 5. Specijalni bilansi
 6. Ekonomija javnog sektora

8. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Izborni 6 7 ESPB bodova
2. Izborni 6 7 ESPB bodova
3. Izborni 6 7 ESPB bodova
4. Izborni 6 7 ESPB bodova
5. Završni rad   2 ESPB boda
  UKUPNO 24 30 ESPB bodova

Izborni:

 1. Operaciona istraživanja
 2. Agrarni menadžment
 3. Strategijski menadžment logistike
 4. Strategijski menadžment
 5. Ekonomika trgovine
 6. Finansijska i aktuarska matematika
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17