Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Savet Ekonomskog fakulteta

Na osnovu čl. 107. i 108. Statuta Ekonomskog fakulteta u Nišu („Bilten Fakulteta“ broj 209/2018), Savet Fakulteta na Konstitutivnoj i II sednici održanoj 05.12.2018. godine, doneo je

O  D  L  U  K  U

o verifikaciji mandata članova Saveta – predstavnika  Ekonomskog fakulteta u Nišu i Studentskog parlamenta Fakulteta

I

Rešenje o imenovanju članova Saveta izabranih od strane osnivača.

Verifikuje se mandat članova Saveta – predstavnika Ekonomskog fakulteta u Nišu izabranih na sednici Nastavno-naučno veće Fakulteta od 05.11.2018. godine i to:

a) Iz strukture redovnih profesora

 1. Dr  Nataša Golubović, redovni profesor
 2. Dr  Vesna Sekulić, redovni profesor
 3. Dr  Gorica Bošković, redovni profesor
 4. Dr  Sonja Jovanović, redovni profesor
 5. Dr  Ivana Simić, redovni profesor

b) Iz strukture vanrednih profesora

 1. Dr Snežana Radukić, vanredni profesor
 2. Dr Dejan Spasić, vanredni profesor
 3. Dr Marija Radosavljević, vanredni profesor
 4. Dr Vladislav Marjanović, vanredni profesor

v) Iz strukture docenata

 1. Dr Jovica Stanković, docent
 2. Dr Milica Đorđević, docent

g) Iz strukture nenastavnog osoblja

 1. Biljana Brkić.

Mandat članova Saveta predstavnika Fakulteta traje četiri godine, od 05.12.2018. do 04.12.2022. godine.

II

Verifikuje se mandat članova Saveta – predstavnika Studentskog parlamenta Ekonomskog fakulteta u Nišu izabranih na sednici Studentskog parlamenta od 14.11.2018. godine, i to:

 1. Tamara Petrović, student četvrte godine studija,
 2. Kristina Petrović, student treće godine studija,
 3. Jovan Bracanović, student treće godine studija.

Mandat članova Saveta predstavnika Studentskog parlamenta Fakulteta traje do izbora novog saziva Studentskog parlamenta. 

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17