Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Savet Ekonomskog fakulteta

Za članove Saveta Ekonomskog fakulteta u Nišu – predstavnika nastavnog i nenastavnog osoblja Fakulteta na mandatni period od tri godine izabrani su:

a) Iz strukture redovnih profesora

 1. Dr Živorad Gligorijević, redovni profesor, predsednik Saveta
 2. Dr Blagoje Novićević, redovni profesor
 3. Dr Boban Stojanović, redovni profesor
 4. Dr Srđan Marinković, redovni profesor
 5. Dr Vukašin Šušić, redovni profesor

b) Iz strukture vanrednih profesora

 1. Dr Marina Đorđević, vanredni profesor
 2. Dr Biljana Đorđević, vanredni profesor
 3. Dr Dragan Petrović, vanredni profesor
 4. Dr Sonja Jovanović, vanredni profesor
 5. Dr Ognjen Radović, vanredni profesor

v) Iz strukture docenata

 1. Dr Mirjana Jemović, docent

g) Iz strukture nastavnika stranog jezika i asistenata

 1. Jelena Radojičić, asistent

d) Iz strukture nenastavnog osoblja

 1. Ivana Ranđelović.

Za članove Saveta Ekonomskog fakulteta u Nišu – predstavnika Studentskog parlamenta na mandatni period od jedne godine izabrani su:

Iz reda studenata Ekonomskog fakulteta u Nišu
 1. Aleksandra Đorđević, student master studija,
 2. Dušan Cvetanović, student četvrte godine studija,
 3. Anđela Đokić, student četvrte godine studija.

Pregled ostvarenih ESPB-a

Broj indeksa:
Upis

Studenske organizacije

AISEC
EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra 11
18105 Niš
Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17