Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Savet Ekonomskog fakulteta

Za članove Saveta Ekonomskog fakulteta u Nišu – predstavnika nastavnog i nenastavnog osoblja Fakulteta na mandatni period od tri godine izabrani su:

a) Iz strukture redovnih profesora

 1. Dr  Živorad Gligorijević, redovni profesor
 2. Dr  Borko Krstić, redovni profesor
 3. Dr  Boban Stojanović, redovni profesor
 4. Dr Srđan Marinković, redovni profesor
 5. Dr  Snežana Đekić, redovni profesor

b) Iz strukture vanrednih profesora

 1. Dr  Marina Đorđević, vanredni profesor
 2. Dr  Biljana Đorđević, vanredni profesor
 3. Dr Dragan Petrović, vanredni profesor
 4. Dr Sonja Jovanović, vanredni profesor

v) Iz strukture docenata

 1. Dr Ognjen Radović, docent

g) Iz strukture nastavnika stranog jezika i asistenata

 1. Mr Jovica Stanković, asistent
 2. Jelena Radojičić, asistent

d) Iz strukture nenastavnog osoblja

 1. Ivana Ranđelović.

Za članove Saveta Ekonomskog fakulteta u Nišu – predstavnika Studentskog parlamenta na mandatni period od jedne godine izabrani su:

Iz reda studenata Ekonomskog fakulteta u Nišu
 1. Miloš Dimić,
 2. Ivan Cvetković,
 3. Nemanja Veselinović.

Pregled ostvarenih ESPB-a

Broj indeksa:
Upis

Studenske organizacije

AISEC