Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Literatura za pripremanje prijemnog ispita

Kandidati polažu prijemni ispit iz dva predmeta, po izboru, od sledeća četiri ponuđena: Politička ekonomija (Osnovi ekonomije), Ekonomika preduzeća (Poslovna ekonomija), Matematika i Sociologija. Literatura za spremanje prijemnog ispita je sledeća.

Politička ekonomija (osnovi ekonomije)

  • D.Kitanović, N.Golubović i D. Petrović: "Priručnik za polaganje klasifikacionog ispita iz Predmeta Politička ekonomija (Osnovi ekonomije)", Ekonomski fakultet, Niš, 2006.
  • D. Bogdanović i G.Ivanišević:"Osnovi ekonomije", udžbenik za prvi razred ekonomske škole,
  • D.Dragišić, B.Ilić, B.Medojević, M.Pavlović:"Osnovi ekonomije", udžbenik za drugi razred ekonomske škole

 

Ekonomika preduzeća (poslovna ekonomija)

  • B.Stavrić, B.Paunović i P.Bojović:"Poslovna ekonomija", udžbenik za prvi razred ekonomske škole.
  • N.Figar,R.Milojević: Poslovna ekonomija, priručnik za pripremu prijemnog ispita, Ekonomski fakultet, Niš, 2006

 

Sociologija

  • M.Mitrović i S.Petrović: "Sociologija", udžbenik za treći razred stručnih škola i četvrti razred gimnazije, "Zavod za udžbenike i nastavna sredstva", Beograd, 2003.
  • Petar Hafner, "Priručnik za polaganje prijemnog ispita iz Sociologije", Ekonomski fakultet, Niš, 2009.

 

Matematika

  • S Bogdanović, M.Milojević, Ž. Popović, N.Stojković: "Zbirka zadataka iz Matematike za prijemni ispit na Ekonomskom fakultetu u Nišu", "MB-Grafika", Niš, 2003.
  • V.Bogoslavov: "Zbirka zadataka iz Matematike I", 2002.
  • V.Bogoslavov: "Zbirka zadataka iz Matematike II", 2002.
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17