Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

CROSS-REIS HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-03-01

HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-03-01
(European Excellence Initiative)

CROSS-REIS

Mreža interdisciplinarne saradnje za istraživačku izvrsnost u inovacionim ekosistemima regenerativne ekonomije

(eng. CROSS-disciplinary network for research excellence in Regenerative Economy Innovation eco-Systems)

Trajanje projekta: 01.01.2024. – 31.12.2028.

Koordinator projekta: Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu (FEUN)

Partneri na projektu:

 • Univerzitet Crne Gore, Podgorica (UCG), Crna Gora
 • Ekonomski fakultet Univerziteta u Rijeci (EFRI), Hrvatska
 • Co-Plan - Institut za razvoj stambenog prostora (Co-PLAN), Albanija
 • Univerzitet u Ljubljani (UL), Slovenija
 • Oslo Metropolitan Univerzitet (OsloMet), Norveška
 • POLIEDRA - Centar za planiranje životne sredine i teritorijalnog razvoja Politehničkog univerziteta u Milanu (POLIEDRA), Italija
 • Asocijacija ekonomista Euro Mediterana (EMEA), Španija
 • Partneri u rešenjima i razvoju (DSA), Albanija

Opis projekta: Cilj projekta je podizanje izvrsnosti u nauci i stvaranje vrednosti kroz dublju i geografski inkluzivnu saradnju unutar mreže visokoškolskih i istraživačkih institucija u 5 zemalja sa slabijim učinkom u oblasti istraživanja i inovacija i 3 vodeća evropska partnera, kako bi se podržao prelazak ka paradigmi regenerativne ekonomije. Globalna konkurentnost i vidljivost institucija visokog obrazovanja unapređuju se stvaranjem kritične mase znanja i istraživanja kroz saradnju sa vodećim evropskim istraživačkim institucijama u oblasti regenerativne ekonomije usmerene direktno ka zelenoj i digitalnoj tranziciji. Ovi ciljevi će se realizovati kroz:

 • Ojačavanje uloge institucija visokog obrazovanja u inovativnim ekosistemima, uključivanjem ekspertize i resursa evropskih vodećih istraživačkih institucija kako bi se podržao razvoj inovativnih ideja;
 • Uvođenje praksi i alata za deljenje otvorenog znanja i podataka;
 • Napredak ka reformi sistema evaluacije istraživanja, uključujući napredovanje u karijeri;
 • Unapređenje veza između nauke i biznisa pružanjem pristupa mrežama, resursima i znanju, kako bi se podržao razvoj partnerskih odnosa i poslovne saradnje;
 • Promocija rodne ravnopravnosti, raznovrsnosti i inkluzivnosti;
 • Ubrazavanje zelene i digitalne tranzicije društva u skladu sa Agendom ERA Politika akcija 11;
 • Podsticanje saradnje sa entitetima trećih zemalja u skladu sa Agendom ERA Politika akcija 9.

Projekat doprinosi ciljevima osnaživanja univerziteta kao aktera promena u istraživanju i inovacijama promovišući interdisciplinarnu saradnju između univerziteta i drugih aktera u ekosistemu istraživanja i inovacija, poboljšavajući njihove sposobnosti valorizacije znanja i doprinoseći podizanju izvrsnosti u nauci.

Više o projektu: CROSS-REIS Project (crossreis.com)

CROSS-REIS

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17