Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Stručne prakse

Stručna praksa je vid vannstavnih aktivnosti studenata, koje se realizuju u okviru programa osnovnih akademskih i master akademskih studija. Sadržaj stručne prakse je koncipiran u skladu sa ciljevima prakse i specifičnostima studijskog programa na kome se realizuje. U skladu sa pomenutim aktima na Ekonomskom fakultetu u Nišu studenti obavljaju obaveznu stručnu praksu, a mogu obavljati i letnju stručnu praksu.

Obavezna stručna praksa

Obavezna stručna praksa je predviđena studijskim programom i izvodi se u organizaciji koju je student izabrao u trajanju od dve radne nedelјe. Za obaveznu stručnu praksu student dobija 3 ESPB boda, koja se uklјučuju u diplomu.

 Zahtev za realizaciju obavezne stručne prakse
 Uputstvo za realizaciju obavezne stručne prakse


Letnja stručna praksa

Letnja stručna praksa nije predviđena studijskim programom i izvodi se u organizaciji sa kojom Ekonomski fakultet u Nišu ima sklopljen Ugovor o poslovnoj saradnji u trajanju od 4 do12 radnih nedelja (1-3 meseca) u toku juna, jula, avgusta ili septembra. Za letnju stručnu praksu u trajanju od: 4 radne nedelje student dobija 1 ESPB, 8 radnih nedelja dobija 2 ESPB i 12 radnih nedelja dobija 3 ESPB. Ovi ESPB se uključuju u saplement diplome.

 Uputstvo za realizaciju letnje stručne prakse
 Uput za obavljanje letnje stručne prakse (odštampati obostrano)


Ugovori o poslovnoj saradnji

U cilju obezbeđivanja stručne prakse za svoje studente, Ekonomski fakultet u Nišu ima potpisane ugovore i sporazume o poslovnoj saradnji sa sledećim privrednim subjektima:

 • Grad Niš
 • Regionalna privredna komora Niš
 • JKP Parking servis Niš
 • JKP Mediana Niš
 • JKP Tržnica Niš
 • Leoni Wiring Systems Southeast doo Prokuplјe
 • Big star Travel d.o.o. Niš
 • Gerontološki centar Niš
 • Stock coffee Niš
 • AD Planinka Kuršumlija
 • Grad Pirot
 • Privredno društvo Tigar a.d. Pirot
 • Akcionarsko društvo za upravlјanje Slobodnom zonom Pirot
 • Societe Generale banka Srbija AD
 • TREN DOO Niš
 • Pobeda MIT doo Niš
 • P.D. Euroglass Niš
 • Yumis doo Niš
 • Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd
 • Banka Poštanska štedionica AD Beograd
 • Trgovinsko preduzeće Gorenje doo Beograd
 • Produktna berza AD Novi Sad
 • ERSTE Bank AD Novi Sad
 • DDOR Novi Sad, a.d.o., Filijala Novi Sad – 15, Niš
 • Dunav društvo za upravlјanje dobrovolјnim penzijskim fondom ad Beograd
 • Grad Kruševac
 • Gradska uprava grada Kruševca
 • Nacionalna služba za zapošlјavanje Filijala Kruševac
 • Regionalna privredna komora Kruševac
 • JP Poslovni centar Kruševac
 • JKP Vodovod Kruševac
 • JKP Gradska toplana Kruševac
 • JKP Kruševac
 • EPS Distribucija Kruševac
 • Direkcija za urbanizam i izgradnju Kruševac
 • FAM A.D. Kruševac
 • AMS AMK 987 Kruševac
 • BRAMY d.o.o. Aleksandrovac
 • Societe Generale banka Srbija AD
 • Opportunity banka A.D. Novi Sad
 • Privredno društvo JUGO-IMPEX E.E.R. DOO Niš
 • Grad Leskovac
 • Radnja za pružanje knjigovodstvenih usluga i poslova kontrole Goodwill Donja Trnava
 • JP Zavod za udžbenike Beograd
 • Agencija MTM Leskovac
 • DCP Hemigal doo Leskovac
 • Mega Data doo Leskovac
 • JP Sportsko-rekreativni centar Dubočica  Leskovac
 • Turistička organizacija grada Leskovca
 • JP Pijaca Leskovac
 • Agencija za lokalni ekonomski razvoj Leskovac
 • Fungo-jug doo Leskovac
 • FHI Zdravlјe Leskovac
 • Opština Bela Palanka
 • Obuća Pavle d.o.o. Bela Palanka
 • OTP banka Srbija ad Novi Sad
 • Opština Negotin
 • AD metalna industrija ALFA PLAM Vranje
 • JP RTV Vranje
 • Privredno društvo za proizvodnju i promet roba na veliko i malo Ukras doo Vranje
 • Privredno društvo za grafičku delatnost Plutos doo Vranje
 • Operator distributivnog sistema „EPS Distribucija“, ogranak „Elektrodistribucija Niš“
 • Opština Merošina
 • Opština Knjaževac
 • Eliksir Prahovo DOO Prahovo
 • Opština Bujanovac
 • Opštinska uprava opštine Aleksinac
 • Gradska uprava Vranje
 • Opština Vladičin Han
 • Opština Medveđa
 • Grad Zaječar
 • Gradska uprava grada Smedereva
 • Poliklinika Human
 • Aerokarte doo Beograd
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17