Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Menadžment u turizmu

9. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Valorizacija turističkog potencijala 4 6 ESPB bodova
2. Upravljanje kvalitetom 4 6 ESPB bodova
3. Izborni 4 6 ESPB bodova
4. Izborni 4 6 ESPB bodova
5. Izborni 4 6 ESPB bodova
  UKUPNO 20 30 ESPB bodova

Izborni:

 1. Regionalna ekonomija
 2. Strategijski finansijski menadžment
 3. Upravljanje elektronskim poslovanjem preduzeća
 4. Međunarodne finansije
 5. Monetarni i fiskalni menadžment
 6. Bankarstvo

10. semestar

  PREDMETI Nedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Studijski istraživački rad
(vezan za smer)
20 10 ESPB bodova
2. Diplomski rad (master rad)   20 ESPB bodova
  UKUPNO 20 30 ESPB bodova

Trajanje studija: jedna godina - 2 semestra (program nosi 60 ESPB bodova).

Akademski naziv: Akademski naziv diplomirani sa naznakom zvanja drugog stepena diplomskih akademskih studija iz oblasti menadžmenta u turizmu.

Vizija programa-smera
Osnovni sadržaj studijskog programa pruža studentima znanja iz oblasti strategijskog menadžmenta turističkih preduzeća i turističkih destinacija, upravljanje prostorom u turizmu, kao i menadžmentom i marketingom događaja. Dodatni sadržaji studijskog programa omogućavaju studentima sticanje specijalizovanih znanja iz oblasti poput E – biznisa u turizmu, trgovine putničkog saobraćaja, istraživanja potrošača u turizmu, stranog jezika.

Studijski program-smer Menadžment u turizmu predviđen je za osposobljavanje studenata za rad na menadžerskim poslovima u turizmu i sličnim uslužnim delatnostima, kao i stručnjaka za marketing i menadžment turističkih agencija i destinacija

Cilj programa-smera

 • Osposobljavanje studenata za obavljanje svih vidova delatnosti u menadžmentu turizma, ugostiteljstva i srodnih uslužnih delatnosti,
 • Osposobljavanje studenata za upravljanje turističkim razvojem,
 • Osposobljavanje studenata za obavljanje svih menadžerskih i marketinških poslova u javnom sektoru turizma.

Kompetencije
Završetkom ovog studijskog programa student će biti osposobljen za rad u različitim profilima turističke delatnosti. S obzirom da postoji veliki nedostatak stučnih kadrova u turističkoj industriji kod nas, javlja se potreba za kadrovima koji će imati šire turističko obrazovanje. Studenti će biti kompetentni za obavljanje poslova kako kreativnog, tako i upravljačkog i organizacionog tipa.

Ključne veštine koje student stiče u drugom ciklusu studija su:

 • Menadžerske veštine u turizmu, hotelijerstvu i srodnim i pratećim delatnostima,
 • Marketinške veštine u turizmu, hotelijerstvu i srodnim i pratećim delatnostima,
 • Istraživanje tržišta i konjunkture u turizmu,
 • Planiranje i sinhronizovanje komplementarnih aktivnosti u turizmu (ugostiteljstva, trgovine, saobraćaja i sl.),
 • Primena metoda i tehnika planiranja razvoja u privatnom i javnom sektoru u turizmu, hotelijerstvu i komplementarnim delatnostima,
 • Menadžerske i marketinške veštine u domenu organizacije velikih događaja,
 • Veštine neophodne za uvođenje i primenu E – biznisa u turizmu, hotelijerstvu i pratećim delatnostima,
 • Menadžerske veštine upavljanja baziranog na težnji za totalnom satisfakcijom potrošača u turizmu, hotelijerstvu i pratećim delatnostima,
 • Menadžerske veštine vezane za donošenje strateških odluka u turizmu, hotelijerstvu i pratećim delatnostima,
 • Korišćenje instrumenata prostornog planiranja u turizmu.

Student koji završi ovaj studijski program osposobljen je da obavlja sledeća zanimanja: menadžer različitih nivoa i funkcija u turizmu i komplementarnim delatnostima, menadžer različitih nivoa u hotelijerstvu, menadžer različitih nivoa organizatora putovanja, rukovodilac istraživačko-razvojnih poslova u javnom sektoru i turističkoj industriji, savetnik u resornom ministarstvu, vođenje poslovne politike na makro i mikro nivou u turizmu, rukovodilac sektora u resornom ministarstvu, savetnik u asocijacijama turističke i ostale privrede, rukovodilac sektora u nacionalnim, regionalnim i lokalnim turističkim organizacijama, savetnik za pitanja održivog razvoja turizma, stručnjak za pitanja planiranja, organizacije, sprovođenja i marketinga velikih događaja, vođa projekta u profesionalnim organizatorima velikih događaja, stručnjak za različita područja poslovne ekonomije i menadžmenta u privatnom i javnom sektoru u turizmu, nastavnik u odgovarajućim srednjim stručnim školama.

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17