Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Naučni skup

Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope

Tokom više od pola veka svog postojanja, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu se dokazao u oblasti obrazovanja, istraživanja i razvoja i obezbedio sebi mesto među vodećim institucijama ekonomske struke. Tradicionalno, tokom svoje istorije, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu organizovao je naučne skupove sa uvek aktuelnom tematikom. Broj učesnika svake godine bio je sve veći, a širio se i broj zemalja iz kojih su dolazili autori.

S obzirom na aktuelnost problematike regionalnog razvoja i demografskih tokova, Ekonomski fakultet je već 21 put organizovao naučni skup posvećen ovoj temi.

Ove godine, naučni skup „Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope“ biće organizovan po 22. put.

TEMATSKA PODRUČJA

• Smanjivanje ekonomskih regionalnih dispariteta - praktična pitanja i preporuke za rešavanje problema
• Novi talas demografskih i migracionih procesa
• Ostali aspekti regionalnog razvoja i demografskih tokova

XXII naučni skup održaće se 23. juna 2017. godine na Ekonomskom fakultetu u Nišu

Bilo bi nam izuzetno zadovoljstvo da i ove godine svojim referatima i učešćem date doprinos uspešnom radu našeg Skupa.

Pregled ostvarenih ESPB-a

Broj indeksa:
Upis

Studenske organizacije

AISEC