Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Docenti

Dr Jelena Radojičić

Zvanje: docent
Katedra: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije
Kabinet: V 9 peti sprat
Konsultacije: ponedeljak 11:00-13:00
e-mail: jelena.radojicic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-692
Predmeti: OAS - 4437 Bankarski menadžment
OAS - 4440 Finansijska tržišta
OAS - 4414 Finansijski sistem i finansijske institucije
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Aleksandra Anđelković

Zvanje: docent
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: V 10 peti sprat
Konsultacije: ponedeljak 10:00-12:00
e-mail: aleksandra.andjelkovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-693
Predmeti: OAS - 4482 Kanali marketinga
OAS - 4483 Međunarodna logistika
OAS - 4450 Međunarodni marketing
OAS - 4445 Strategijski menadžment logistike
MAS - 7260 Riversna logistika
MAS - 7231 Upravljanje lancima snabdevanja
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Danijela Stošić-Panić

Zvanje: docent
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: V 6 peti sprat
Konsultacije: sreda 18:00-20:00
e-mail: danijela.stosic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-686
Predmeti: OAS - 4443 Planiranje i politika preduzeća
OAS - 4447 Strategijski menadžment
OAS - 4487 Upravljanje proizvodnjom
MAS - 7224 Strategija rasta i razvoja preduzeća
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Mirjana Jemović

Zvanje: docent
Katedra: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije
Kabinet: V 9 peti sprat
Konsultacije: sreda 10:00-12:00
e-mail: mirjana.jemovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-692
Predmeti: OAS - 4437 Bankarski menadžment
OAS - 4440 Finansijska tržišta
OAS - 4414 Finansijski sistem i finansijske institucije
MAS - 7203 Bankarstvo
DAS - 8004 Globalno bankarstvo
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Jelena Stanković

Zvanje: docent
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: II 28 drugi sprat
Konsultacije: četvrtak 14:00-16:00
e-mail: jelenas@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-656
Predmeti: OAS - 4439 Poslovne finansije
OAS - 4478 Upravljanje rizikom i osiguranje
MAS - 7225 Strategijski finansijski menadžment
DAS - 8029 Finansijska strategija korporativnih preduzeća
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Ivana Kostadinović

Zvanje: docent
Katedra: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije
Kabinet: V 2 peti sprat
Konsultacije: petak 12:00-14:00
e-mail: ivana.kostadinovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-682
Predmeti: OAS - 4441 Ekonomika industrije
OAS - 4455 Ekonomika turizma
OAS - 4477 Industrijski menadžment
MAS - 7219 Regionalna ekonomija
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Bojana Novićević Čečević

Zvanje: docent
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: II 6 drugi sprat
Konsultacije: četvrtak 10:00-12:00
e-mail: bojana.novicevic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-612
Predmeti: OAS - 4471 Računovodstvo troškova
OAS - 4431 Računovodstvo finansijskih institucija
OAS - 4438 Upravljačko računovodstvo
MAS - 7210 Menadžment performansi
MAS - 7226 Strategijsko upravljačko računovodstvo
DAS - 8028 Upravljačko računovodstvo u dinamičnom okruženju
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Milica Đorđević

Zvanje: docent
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: V 5 peti sprat
Konsultacije: utorak 10:00-12:00
e-mail: milica.djordjevic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-685
Predmeti: OAS - 4474 Revizija
OAS - 4402 Finansijsko računovodstvo
MAS - 7218 Računovodstveno vrednovanje finansijskih instrumenata
MAS - 7259 Revizija javnog sektora
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Ana Popović

Zvanje: docent
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: V 5 peti sprat
Konsultacije: četvrtak 10:00-12:00
e-mail: ana.popovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-685
Predmeti: OAS - 4433 Marketing
OAS - 4486 Marketing komuniciranje
OAS - 4480 Ponašanje potrošača
MAS - 7253 Marketing usluga
MAS - 7220 Relacioni marketing
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Jovica Stanković

Zvanje: docent
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: II 25 drugi sprat
Konsultacije: četvrtak 10:00-12:00
e-mail: jovica.stankovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-681
Predmeti: OAS - 4467 Elektronsko poslovanje
OAS - 4462 Informatika
MAS - 7258 Poslovni informacioni sistemi
MAS - 7229 Upravljanje elektronskim poslovanjem preduzeća
DAS - 8007 Informacioni sistemi u ekonomiji
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Ivana Marković

Zvanje: docent
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: II 28 drugi sprat
Konsultacije: petak 12:00-14:00
e-mail: ivana.markovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-656
Predmeti: OAS - 4467 Elektronsko poslovanje
OAS - 4462 Informatika
Biografija: Cirriculum vitae
Upis

Studenske organizacije

AISEC
EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra 11
18105 Niš
Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17