Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Docenti

Dr Jelena Radojičić

Zvanje: docent
Katedra: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije
Kabinet: V 9 peti sprat
Konsultacije: ponedeljak 11:00-13:00
e-mail: jelena.radojicic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-692
Predmeti: OAS - 4014 Finansijski sistem i finansijske institucije
OAS - 4037 Bankarski menadžment
OAS - 4040 Finansijska tržišta
MAS - 7203 Bankarstvo
DAS - 8004 Globalno bankarstvo
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Jelena Stanković

Zvanje: docent
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: II 28 drugi sprat
Konsultacije: četvrtak 14:00-16:00
e-mail: jelenas@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-656
Predmeti: OAS - 4051 Međunarodno poslovno finansiranje
OAS - 4078 Upravljanje rizikom i osiguranje
MAS - 7225 Strategijski finansijski menadžment
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Jovica Stanković

Zvanje: docent
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: II 25 drugi sprat
Konsultacije: sreda 10:00-12:00
e-mail: jovica.stankovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-681
Predmeti: OAS - 4062 Informatika
OAS - 4067 Elektronsko poslovanje
MAS - 7229 Upravljanje elektronskim poslovanjem preduzeća
MAS - 7258 Poslovni informacioni sistemi
MAS - 7329 Upravljanje elektronskim poslovanjem
DAS - 8007 Informacioni sistemi u ekonomiji
DAS - 8235 Razvoj informacionih sistema
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Ivana Marković

Zvanje: docent
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: II 28 drugi sprat
Konsultacije: petak 12:00-14:00
e-mail: ivana.markovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-656
Predmeti: OAS - 4062 Informatika
OAS - 4067 Elektronsko poslovanje
MAS - 7329 Upravljanje elektronskim poslovanjem
MAS - 7358 Poslovni informacioni sistemi
DAS - 8007 Informacioni sistemi u ekonomiji
DAS - 8235 Razvoj informacionih sistema
Biografija: Cirriculum vitae
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17