Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Biblioteka

Na Fakultetu postoji Biblioteka namenjena potrebama naučnog i obrazovnog rada. Bibliotečkim fondom koriste se nastavnici i saradnici, studenti i drugi korisnici. Bibliotečki fond ima preko 33.000 knjiga, oko i oko 6.400 godišta stranih i domaćih časopisa.

Kompletan udžbenički materijal za spremanje ispita na osnovnim studijama studenti mogu naći u biblioteci Ekonomskog fakulteta. U sastavu biblioteke je i studentska čitaonica namenjena samostalnom radu studenata.

U biblioteci je na raspolaganju studentima po 10 primeraka svih udžbenika koji se koriste u nastavi na osnovnim akademskim studijama. Neki od tih primeraka se mogu uzeti na duži vremenski period, a neki moraju biti stalno na usluzi i mogu se koristiti najduže jedan dan.Ostala bibliotečka literatura se može koristiti za izradu seminarskih radova, završnog rada itd.

Kompletan bibliotečki fond je evidentiran u elektronskoj bazi podataka, pa se putem pretraživača koji je u biblioteci na usluzi studentima, može lako saznati čime biblioteka raspolaže na zadatu temu.

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17