Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje (nast.plan 2013)

9. semestar

  PREDMETINedeljni fond časova Broj ESPB bodova
1. Strategijsko upravljačko računovodstvo 4 5 ESPB bodova
2. Finansijsko izveštavanje 4 5 ESPB bodova
3. Strategijski finansijski menadžment 4 5 ESPB bodova
4. Izborni 4 5 ESPB bodova
5. Izborni 4 5 ESPB bodova
6. Izborni 4 5 ESPB bodova
  UKUPNO 24 30 ESPB bodova

Izborni:

 1. Statistička kontrola kvaliteta
 2. Menadžment performansi
 3. Računovodstveno vrednovanje finansijskih instrumenata
 4. Teorija odlučivanja
 5. Upravljanje elektronskim poslovanjem preduzeća
 6. Poslovno i finansijsko restrukturiranje preduzeća
 7. Revizija javnog sektora

10. semestar

  PREDMETI Nedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Studijski istraživački rad
(vezan za smer)
20 10 ESPB bodova
2. Diplomski rad (master rad)   20 ESPB bodova
  UKUPNO 20 30 ESPB bodova

Trajanje studija: jedna godina - 2 semestra (program nosi 60 ESPB).

Akademski naziv: Akademski naziv diplomirani sa naznakom zvanja drugog stepena diplomskih akademskih studija iz oblasti računovodstva, revizije i finansijskog upravljanja - master.

Vizija programa
Deo programa koji pokriva užu disciplinu ili discipline (ako je multidisciplinaran):

 • Strategijsko upravljačko računovodstvo
 • Finansijsko izveštavanje

Cilj programa
Pomoćni sadržaji i deo programa koji se bira iz drugih studijskih programa

 • Strategijski finansijski menadžment
 • Menadžment performansi
 • Računovodstveno vrednovanje finansijskih instrumenata
 • Teorija odlučivanja
 • Interna revizija i kontrola
 • Upravljanje projektima
 • Upravljanje elektronskim poslovanjem preduzeća.

Kompetencije
Student stiče znanja iz oblasti:

 • Merenja performansi preduzeća
 • Računovodstvenih politika
 • Strategijskog upravljačkog računovodstva
 • Strategijskog finansijskog menadžmenta
 • Interne revizije i kontrole
 • Upravljanja projektima
 • Upravljanja elektronskim poslovanjem preduzeća
 • Teorije odlučivanja i dr.

Student stiče veštine:

 • Pripremanja i sastavljanja eksternih finansijskih izveštaja
 • Primene upravljačko-računovodstvenih tehnika i instrumenata u cilju upravljanja performansama preduzeća
 • Primene tehnika interne revizije i kontrole
 • Finansijskog i poslovnog restrukturiranja preduzeća i dr.

Student će biti osposobljen (ključne kompentencije) da:

 • Rukovodi preduzećima i drugim profitnim i neprofitnim organizacijama
 • Obavlja poslove konsaltinga
 • Obavlja poslove interne i eksterne revizije u preduzećima i drugim profitnim i neprofitnim organizacijama.
 • Priprema i kontroliše sprovođenje poslovnog (biznis) plana
 • Primenjuje računovodstvene informacije u upravljanju preduzećima i drugim profitnim i neprofitnim organizacijama
 • Upravlja novčanim tokovima i dr.

Poslovi na tržištu rada koje bi student mogao da obavlja nakon završetka ovog programa su: finansijski menadžer, rukovodilac računovodstva, revizor, glavni kontrolor, finansijski analitičar, investicioni savetnik, profesor u srednjoj školi i dr. Studenti koji završe studijski program - master Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje mogu se dodatno usavršavati putem kurseva u profesionalnim asocijacijama radi sticanja odgovarajućih računovodstvenih, revizorskih i finansijskih zvanja, kao i putem računovodstvenih seminara i različitih trening programa. Pri koncipiranju studijskog programa korišćena su iskustva visokoškolskih institucija iz zemalja razvijene tržišne privrede i napredne računovodstvene prakse.

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17