Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Studije na Ekonomskom fakultetu

Bolonjski proces na Ekonomskom fakultetu

Na osnovu primene Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije i standarda za akreditaciju koje je propisao Nacionalni savet za visoko obrazovanje u nastavni plan, režim studija i ukupno poslovanje Ekonomskog fakulteta u Nišu su ugrađena određena rešenja, bitno drugačija od dosadašnje prakse.

opširnije

Ostvarivanje nastavnog plana

Nastavni plan na Ekonomskom fakultetu se ostavruje putem predavanja i vežbi, konsultativne nastave, seminarske nastave, stručne prakse i seminarskog rada.

opširnije

Mobilnost studenata

Studentima Ekonomskog fakulteta, kojima je u okviru međunarodnog programa mobilnosti studenata odobrena stipendija za studijski boravak na nekoj inostranoj visokoškolskoj instituciji, biće priznati ispiti položeni tokom boravka, u skladu sa Ugovorom o učenju (Learning Agreement).

opširnije
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17