Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Kalendar prijemnog ispita

Većinu datuma u vezi sa upisom studenata određuje Ministarstvo prosvete pa smo u mogućnosti da damo samo okvirne termine za pojedine faze prijemnog ispita. Pripremna nastava se organizuje između završetka nastave u srednjim školama i prijemnog ispita. To je najčešće treća ili četvrta nedelja meseca juna.

Prijava za polaganje prijemnog ispita se obavlja u tri dana, najčešće nakon 20. juna.

Nakon unošenja podataka o prijavljenim kandidatima i sabiranja poena iz srednje škole, na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta se objavljuje lista studenata prijavljenih za polaganje prijemnog ispita.

Prijemni ispit se za sve kandidate organizuje u jednom danu, najčešće između 30. juna i 3. jula).

Najviše pet dana nakon prijemnog ispita se objavljuje preliminarna rang lista u kojoj su zbirno i pojedinačno prikazani poeni ostvareni u srednjoj školi, kao i poeni ostvareni na prijemnom ispitu). U jednom od dva naredna dana kandidati koji su polagali prijemni ispit mogu pogledati svoj rad i eventualno uložiti prigovor. Prigovore razmatra predmetni nastavnik i komisija koja može izvršiti korekciju ukoliko se konstatuje greška u evidentiranju tačnih odgovora ili sabiranju poena.

Nakon analize svih prigovora objavljuje se konačna rang lista koja se više ne može menjati i po kojoj se vrši upis studenata. Upis na prvu godinu studija se najčešće obavlja između 10. i 15. jula. Studenti koji se na rang listi nalaze do broja odobrenog za studiranje na teret budžeta ne plaćaju školarinu, a ostali se upisuju kao samofinansirajući.Naglašavamo da u prethodnih desetak godina nije popunjen odobreni broj za samofinansirajuće studente.

Ukoliko se nakon završetka upisa neko od studenata koji je ostvario pravo finansiranja iz budžeta ne pojavi sa dokumentacijom za upis na prvu godinu studija, linija koja razgraničava budžetske od samofinansirajućih studenata se pomera za broj upražnjenih mesta. Ovo klizanje liste se obavlja krajem radnog dana u kojem se završava upis na prvu godinu studija.

 

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17