Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Naučni skupovi

Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope

Vršeći svoju misiju u oblasti obrazovanja i nauke, Ekonomski fakultet u Nišu postao je, tokom vremena, prepoznatljiv i po veoma uspešnoj organizaciji naučnih skupova. Posebno mesto, pri tome, pripada naučnom skupu o regionalnom razvoju i demografskim tokovima koji se, počev od 1996. organizuje svake godine, pri čemu se broj učesnika, kao i broj zemalja iz kojih autori dolaze, permanantno povećava.

S obzirom na aktuelnost tematike, naučni skup pod nazivom “Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope” - svojevrsna niška škola o regionalnom razvoju i demografskim tokovima, biće organizovan i ove godine.

opširnije
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17