Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Kontakt - Ekonomski fakultet u Nišu

Adresa:
Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu
Trg kralja Aleksandra Ujedinitelja 11
18105 Niš
Srbija
e-pošta: ekonomski@eknfak.ni.ac.rs
Poštanski fah: 121

Dekanat
telefon: (018) 528-601
faks: (018) 4523-859, 4523-268

Dekan Fakulteta:
Prof. dr Tadija Đukić
telefon: (018) 528-602
e-pošta: dekan@eknfak.ni.ac.rs

Prodekan za nastavu i
studentska pitanja:

Prof. dr Ivan Marković
telefon: (018) 528-690
e-pošta: ivan.markovic@eknfak.ni.ac.rs

Prodekan za finansije:
Prof. dr Biljana Đorđević
telefon: (018) 528-603
e-pošta: biljana.djordjevic@eknfak.ni.ac.rs

Prodekan za naučni rad:
Prof. dr Dragana Radenković-Jocić
telefon: (018) 528-689
e-pošta: dragana.radenkovic@eknfak.ni.ac.rs

Sekretar Fakulteta:
Dejan Dimitrijević
telefon: (018) 528-625
e-pošta: sekretar@eknfak.ni.ac.rs

Računovodstvo:
telefon: (018) 528-608, 528-621, 528-688
mobilni: 066 83 11 206 Radmila Cincarević Popović
mobilni: 066 83 11 208 Vesna Nestorović
mobilni: 066 83 11 207 Svetlana Nečevski
e-pošta: racunovodstvo@eknfak.ni.ac.rs

Služba za nastavna i studentska pitanja:
telefon: (018) 528-609, 528-678
mobilni: 066 83 11 215 Biljana Brkić Stojanović
mobilni: 066 83 11 214 Mariola Petrović
mobilni: 066 83 11 213 Marija Đorđević
mobilni: 066 83 11 212 Predrag Stojadinović
mobilni: 066 83 11 216 Miomir Vlajković
faks: (018) 4519-441
e-pošta: evidencija@eknfak.ni.ac.rs

Služba za master i doktorske studije:
telefon: (018) 528-667, 528-606
e-pošta: master@eknfak.ni.ac.rs
mobilni: 066 83 11 209 Nevena Igić Milojković
e-pošta: doktorske@eknfak.ni.ac.rs
mobilni: 066 83 11 203 Milan Stanić

Centar za ekonomska istraživanja:
telefon: (018) 528-689
mobilni: 066 83 11 201 Ivana Ranđelović
mobilni: 066 83 11 211 Marina Stanojević
faks: (018) 4523-859
e-pošta: institut@eknfak.ni.ac.rs

Biblioteka:
telefon: (018) 528-622, 528-694
mobilni: 066 83 11 218 Miroslava Đorđević
mobilni: 066 83 11 219 Ivana Marjanović
mobilni: 066 83 11 220 Mila Božić
e-pošta: biblioteka@eknfak.ni.ac.rs

Knjižara:
telefon: (018) 528-628
mobilni: 066 83 11 217 Biljana Matejić
e-pošta: knjizara@eknfak.ni.ac.rs

Računarski centar:
telefon: (018) 528-615
mobilni: 066 83 11 204 Zvonko Ilić
mobilni: 066 83 11 205 Milan Perković
е-pošta: raccentar@eknfak.ni.ac.rs

Studentski parlament:
telefon: (018) 528-617, 528-619

eknfak
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17