Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Kontakt - Ekonomski fakultet u Nišu

Adresa:
Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu
Trg kralja Aleksandra Ujedinitelja 11
18105 Niš
Srbija
e-pošta: ekonomski@eknfak.ni.ac.rs
Poštanski fah: 121

Dekanat
telefon: (018) 528-601
faks: (018) 4523-859, 4523-268

Dekan Fakulteta:
Prof. dr Tadija Đukić
telefon: (018) 528-602
e-pošta: dekan@eknfak.ni.ac.rs

Prodekan za nastavu i
studentska pitanja:

Prof. dr Vinko Lepojević
telefon: (018) 528-690
e-pošta: vinko.lepojevic@eknfak.ni.ac.rs

Prodekan za finansije:
Prof. dr Biljana Đorđević
telefon: (018) 528-603
e-pošta: biljana.djordjevic@eknfak.ni.ac.rs

Prodekan za naučni rad:
Prof. dr Dragana Radenković-Jocić
telefon: (018) 528-689
e-pošta: dragana.radenkovic@eknfak.ni.ac.rs

Sekretar Fakulteta:
Dejan Dimitrijević
telefon: (018) 528-625
e-pošta: sekretar@eknfak.ni.ac.rs

Računovodstvo:
telefon: (018) 528-608, 528-621, 528-688
e-pošta: racunovodstvo@eknfak.ni.ac.rs

Služba za nastavna i studentska pitanja:
telefon: (018) 528-609, 528-678
faks: (018) 4519-441
e-pošta: evidencija@eknfak.ni.ac.rs

Služba za master i doktorske studije:
telefon: (018) 528-667, 528-606
e-pošta: master@eknfak.ni.ac.rs
doktorske@eknfak.ni.ac.rs

Centar za ekonomska istraživanja:
telefon: (018) 528-689
faks: (018) 4523-859
e-pošta: institut@eknfak.ni.ac.rs

Biblioteka:
telefon: (018) 528-622, 528-694
е-pošta: biblioteka@eknfak.ni.ac.rs

Računarski centar:
telefon: (018) 528-615
е-pošta: raccentar@eknfak.ni.ac.rs

Studentski parlament:
telefon: (018) 528-617, 528-619

AIESEC:
telefon: (018) 528-647
e-pošta: office@nis.aiesec.org.rs

eknfak
Upis

Studenske organizacije

AISEC
EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra 11
18105 Niš
Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17