Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

International business development

9. semestar

 NAZIV PREDMETANedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Opšte računovodstvo i revizija 3 3 ESPB boda
2. Menadžment i ljudski resursi 3 3 ESPB boda
3. Korporativne strategije 3 3 ESPB boda
4. Finansije i bankarstvo 3 3 ESPB boda
5. Evropska zajednica 3 3 ESPB boda
6. Marketing 3 3 ESPB boda
7. Francuski jezik I 2 2 ESPB boda
  UKUPNO 20 20 ESPB bodova

10. semestar

 NAZIV PREDMETANedeljni Fond časovaBroj ESPB bodova
1. Međunarodne poslovne tehnike 3 3 ESPB boda
2. Međunarodni marketing i regionalna tržišta 3 3 ESPB boda
3. Međunarodno pravo i oporezivanje 3 3 ESPB boda
4. Logistika i međunarodni transport 3 3 ESPB boda
5. Upravljanje međunarodnim projektima i preduzetništvo 3 3 ESPB boda
6. Međunarodno poslovanje i upravljanje rizikom 3 3 ESPB boda
7. Francuski jezik II 2 2 ESPB boda
8. Diplomski rad (master rad)   20 ESPB bodova
  UKUPNO 20 40 ESPB bodova
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17