Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Projekat 149052

Razvijanje konkurentske prednosti preduzeća u Srbiji u uslovima Evropskih integracija

Projekat Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije, broj 149052, rukovodilac projekta je prof. dr Ljiljana Stanković, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Nišu.Istraživači na Projektu su:

 1. Antić Ljilja
 2. Barac Nada
 3. Cvetanović Slobodan
 4. Đukić Suzana
 5. Đukić Tadija
 6. Gligorijević Živorad
 7. Krstić Bojan
 8. Krstić Borko
 9. Krstić Jovan
 10. Marinković Srđan
 11. Milenković-Kerković Tamara
 12. Milovanović Goran
 13. Mitrović Bratislav
 14. Mladenović Igor
 15. Nikolić Srbijanka
 16. Novićević Blagoje
 17. Petrović Evica
 18. Radenković-Jocić Dragana
 19. Sekulić Vesna
 20. Simić Ivana
 21. Sokolov-Mladenović Vesna
 22. Spasić Dejan
 23. Stanković Ljiljana
 24. Stojanović Boban
 25. Janošević stevo - EF Kragujevac
 26. Petrović Slavica - EF Kragujevac
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17