Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Asistenti

Dr Jelena Radojičić

Zvanje: asistent
Katedra: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije
Kabinet: V 9 peti sprat
Konsultacije: ponedeljak 11:00-13:00
e-mail: jelena.radojicic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-692
Predmeti: OAS - 4437 Bankarski menadžment
OAS - 4440 Finansijska tržišta
OAS - 4414 Finansijski sistem i finansijske institucije
Biografija: Cirriculum vitae

Pregled ostvarenih ESPB-a

Broj indeksa:
Upis

Studenske organizacije

AISEC
EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra 11
18105 Niš
Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17