Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Nastavno osoblje

Ivana Marjanović

Zvanje: asistent
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: MS 7 prizemlje
Konsultacije: sreda 10:00-12:00
e-mail: ivana.veselinovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528655
Predmeti: OAS - 4006 Matematika
OAS - 4064 Operaciona istraživanja
OAS - 4065 Ekonomske funkcije
OAS - 4069 Finansijska i aktuarska matematika
OAS - 4510 Statistika
Biografija: Cirriculum vitae
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17