Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Studijski program Opšta ekonomija

1. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Osnovi ekonomije 6 7 ESPB bodova
2. Finansijsko računovodstvo 6 7 ESPB bodova
3. Upravljanje resursima preduzeća 6 7 ESPB bodova
4. Izborni 6 7 ESPB bodova
5. Seminarski rad   2 ESPB boda
  UKUPNO 24 30 ESPB bodova

Izborni:

 1. Osnovi filozofije
 2. Filozofija ekonomije

2. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Sociologija 6 7 ESPB bodova
2. Ekonomska geografija 6 7 ESPB bodova
3. Matematika 6 7 ESPB bodova
4. Ekonomske doktrine 6 7 ESPB bodova
5. Seminarski rad   2 ESPB boda
  UKUPNO 24 30 ESPB bodova

3. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Makroekonomija 6 7 ESPB bodova
2. Mikroekonomija 6 7 ESPB bodova
3. Međunarodna ekonomija 6 7 ESPB bodova
4. Izborni 6 7 ESPB bodova
5. Strani jezik I 2 2 ESPB boda
  UKUPNO 26 30 ESPB bodova

Izborni:

 1. Mikroekonomska analiza
 2. Osnovi organizacije

4. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Nacionalna ekonomija 6 7 ESPB bodova
2. Statistika 6 7 ESPB bodova
3. Analiza poslovnih performansi 6 7 ESPB bodova
4. Monetarna ekonomija 6 7 ESPB bodova
5. Strani jezik II 2 2 ESPB boda
  UKUPNO 26 30 ESPB bodova

5. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Ekonomija javnog sektora 6 7 ESPB bodova
2. Ekonomika industrije 6 7 ESPB bodova
3. Informatika 6 7 ESPB bodova
4. Izborni 6 7 ESPB bodova
5. Strani jezik III 2 2 ESPB boda
  UKUPNO 26 30 ESPB bodova

Izborni:

 1. Politička ekonomija
 2. Ekonomska politika

6. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Finansijski sistem i finansijske institucije 6 7 ESPB bodova
2. Operaciona istraživanja 6 7 ESPB bodova
3. Agrarni menadžment 6 7 ESPB bodova
4. Izborni 6 7 ESPB bodova
5. Strani jezik IV 2 2 ESPB boda
  UKUPNO 26 30 ESPB bodova

Izborni:

 1. Javne finansije
 2. Ekonomske funkcije

7. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Izborni 6 7 ESPB bodova
2. Izborni 6 7 ESPB bodova
3. Izborni 6 7 ESPB bodova
4. Izborni 6 7 ESPB bodova
5. Stručna praksa   2 ESPB boda
  UKUPNO 24 30 ESPB bodova

Izborni:

 1. Marketing
 2. Ekonomika tranzicije
 3. Specijalna računovodstva
 4. Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja
 5. Planiranje i politika preduzeća
 6. Elektronsko poslovanje

8. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Izborni 6 7 ESPB bodova
2. Izborni 6 7 ESPB bodova
3. Izborni 6 7 ESPB bodova
4. Izborni 6 7 ESPB bodova
5. Završni rad   2 ESPB boda
  UKUPNO 24 30 ESPB bodova

Izborni:

 1. Ekonomika trgovine
 2. Drugi strani jezik
 3. Strategijski menadžment logistike
 4. Privredno pravo
 5. Poslovne finansije
 6. finansijaska i aktuarska matematika
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17