Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje

1. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Finansijsko računovodstvo 6 7 ESPB bodova
2. Osnovi ekonomije 6 7 ESPB bodova
3. Osnovi menadžmenta 6 7 ESPB bodova
4. Upravljanje resursima preduzeća 6 7 ESPB bodova
5. Seminarski rad   2 ESPB boda
  UKUPNO 24 30 ESPB bodova

2. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Matematika 6 7 ESPB bodova
2. Nacionalna ekonomija 6 7 ESPB bodova
3. Statistika 6 7 ESPB bodova
4. Izborni 6 7 ESPB bodova
5. Seminarski rad   2 ESPB boda
  UKUPNO 24 30 ESPB bodova

Izborni:

 1. Ekonomska geografija
 2. Sociologija

3. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Marketing 6 7 ESPB bodova
2. Specijalna računovodstva 6 7 ESPB bodova
3. Teorija i politika cena 6 7 ESPB bodova
4. Izborni 6 7 ESPB bodova
5. Strani jezik I 2 2 ESPB boda
  UKUPNO 26 30 ESPB bodova

Izborni:

 1. Osnovi organizacije
 2. Filozofija ekonomije

4. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Teorija i analiza bilansa 6 7 ESPB bodova
2. Bankarski menadžment 6 7 ESPB bodova
3. Upravljačko računovodstvo 6 7 ESPB bodova
4. Poslovne finansije 6 7 ESPB bodova
5. Strani jezik II 2 2 ESPB boda
  UKUPNO 26 30 ESPB bodova

5. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Informatika 6 7 ESPB bodova
2. Specijalni bilansi 6 7 ESPB bodova
3. Računovodstvo troškova 6 7 ESPB bodova
4. Izborni 6 7 ESPB bodova
5. Strani jezik III 2 2 ESPB boda
  UKUPNO 26 30 ESPB bodova

Izborni:

 1. Trgovinski menadžment
 2. Ekonomija javnog sektora

6. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Operaciona istraživanja 6 7 ESPB bodova
2. Javne finansije 6 7 ESPB bodova
3. Revizija 6 7 ESPB bodova
4. Izborni 6 7 ESPB bodova
5. Strani jezik IV 2 2 ESPB boda
  UKUPNO 26 30 ESPB bodova

Izborni:

 1. Ekonomske funkcije
 2. Ekonomske doktrine

7. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Izborni 6 7 ESPB bodova
2. Izborni 6 7 ESPB bodova
3. Izborni 6 7 ESPB bodova
4. Izborni 6 7 ESPB bodova
5. Stručna praksa   2 ESPB boda
  UKUPNO 24 30 ESPB bodova

Izborni

 1. Finansijska tržišta
 2. Međunarodna ekonomija
 3. Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja
 4. Ekonomika tranzicije
 5. Elektronsko poslovanje
 6. Korporativno upravljanje

8. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Izborni 6 7 ESPB bodova
2. Izborni 6 7 ESPB bodova
3. Izborni 6 7 ESPB bodova
4. Izborni 6 7 ESPB bodova
5. Završni rad   2 ESPB boda
  UKUPNO 24 30 ESPB bodova

Izborni:

 1. Strategijski menadžment logistike
 2. Analiza poslovnih performansi
 3. Privredno pravo
 4. Strategijski menadžment
 5. Agrarni menadžment
 6. Industrijski menadžment
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17