Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Poslovno upravljanje - Menadžment u turizmu

1. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Osnovi ekonomije 6 7 ESPB bodova
2. Osnovi menadžmenta 6 7 ESPB bodova
3. Finansijsko računovodostvo 6 7 ESPB bodova
4. Upravljanje resursima preduzeća 6 7 ESPB bodova
5. Seminarski rad   2 ESPB boda
  UKUPNO 24 30 ESPB bodova

2. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Statistika 6 7 ESPB bodova
2. Analiza poslovnih performansi 6 7 ESPB bodova
3. Nacionalna ekonomija 6 7 ESPB bodova
4. Izborni 6 7 ESPB bodova
5. Seminarski rad   2 ESPB boda
  UKUPNO 24 30 ESPB bodova

Izborni:

 1. Ekonomska geografija
 2. Matematika
 3. Sociologija
 4. Ekonomske doktrine

3. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Turistička geografija sa osnovama turizma 6 7 ESPB bodova
2. Menadžment u turizmu 6 7 ESPB bodova
3. Međunarodna ekonomija 6 7 ESPB bodova
4. Izborni 6 7 ESPB bodova
5. Strani jezik I 2 2 ESPB boda
  UKUPNO 26 30 ESPB bodova

Izborni:

 1. Osnovi organizacije
 2. Ekonomska politika

4. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Poslovne finansije 6 7 ESPB bodova
2. Privredno pravo 6 7 ESPB bodova
3. Monetarna ekonomija 6 7 ESPB bodova
4. Ekonomika turizma 6 7 ESPB bodova
5. Strani jezik II 2 2 ESPB boda
  UKUPNO 26 30 ESPB bodova

5. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Regionalna geografija sveta 6 7 ESPB bodova
2. Marketing 6 7 ESPB bodova
3. Informatika 6 7 ESPB bodova
4. Izborni 6 7 ESPB bodova
5. Strani jezik III 2 2 ESPB boda
  UKUPNO 26 30 ESPB bodova

Izborni:

 1. Finansijska tržišta
 2. Trgovinski menadžment

6. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Bankarski menadžment 6 7 ESPB bodova
2. Agencijsko poslovanje 6 7 ESPB bodova
3. Drugi strani jezik 6 7 ESPB bodova
4. Izborni 6 7 ESPB bodova
5. Strani jezik IV 2 2 ESPB boda
  UKUPNO 26 30 ESPB bodova

Izborni:

 1. Upravljačko računovodstvo
 2. Agrarni menadžment

7. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Izborni 6 7 ESPB bodova
2. Izborni 6 7 ESPB bodova
3. Izborni 6 7 ESPB bodova
4. Izborni 6 7 ESPB bodova
5. Stručna praksa   2 ESPB boda
  UKUPNO 24 30 ESPB bodova

Izborni:

 1. Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja
 2. Teorija i politika cena
 3. Međunarodna logistika
 4. Filozofija ekonomije
 5. Elektronsko poslovanje
 6. Ekonomija javnog sektora

8. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Izborni 6 7 ESPB bodova
2. Izborni 6 7 ESPB bodova
3. Izborni 6 7 ESPB bodova
4. Izborni 6 7 ESPB bodova
5. Završni rad   2 ESPB boda
  UKUPNO 24 30 ESPB bodova

Izborni:

 1. Operaciona istraživanja
 2. Menadžment u spoljnoj trgovini
 3. Međunarodni marketing
 4. Marketing komuniciranje
 5. Strategijski menadžment
 6. Pravo međunarodne trgovine
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17