Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Prijemni ispit

Kandidati koji konkurišu za upis u I godinu studija polažu prijemni ispit iz dva predmeta, po izboru, od sledeća četiri ponuđena:

  • Politička ekonomija (Osnovi ekonomije),
  • Ekonomika preduzeća (Poslovna ekonomija),
  • Matematika i
  • Sociologija

Prijemni ispit obuhvata programske sadržaje koji su izučavani u srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju. Fakultet će pripremiti posebne priručnike za svaki od predmeta iz kojih se može spremati prijemni ispit. Priručnici će moći da se nabave na skriptarnici Ekonomskog fakulteta.

Izbor kandidata za upis u I godinu osnovnih studija obavlja se prema rezultatima postignutim na prijemnom ispitu i prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi, a na osnovu rang liste koja se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16 a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi se zaokružuje na dve decimale.

Rezultat koji kandidat postigne na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova zaokruživanjem na dve decimale. Prijemni ispit za upis u I godinu osnovnih studija organizuje se nezavisno od broja prijavljenih kandidata.

Fakultet utvrđuje jedinstvenu rang listu za kandidate koji se finansiraju iz budžeta i one koji plaćaju školarinu. Mesto na jedinstvenoj rang listi i broj ukupno postignutih bodova određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu osnovnih studija, kao i da li će biti finansiran iz budžeta ili će plaćati školarinu.

Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta, koji je određen konkursom, i ima više od 51 boda.

U slučaju da dva kandidata imaju isti broj bodova na rang listi oni ostvaruju ista prava.Na primer, Ako su na jedinstvenoj rang listi na poslednjem mestu koje ostvaruje pravo finansiranja iz budžeta i na prvom mestu koje je predviđeno za samofinansiranje, oba studenta će biti upisana za finansiranje iz budžeta

Kandidat koji plaća školarinu može biti upisan ukoliko se na jedinstvenoj rang listi nalazi do broja odobrenog za upis kandidata koji plaćaju školarinu, koji je određen konkursom i ima više od 30 bodova. Broj studenata koji će se finansirati iz budžeta, kao i broj studenata koji će se samofinansirati do meseca maja određuje Nacionalni savet za visoko obrazovanje i Ministarstvo prosvete Republike Srbije.

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po konkursu ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati umesto njega drugog kandidata, prema redosledu na jedinstvenoj rang listi. U procesu akreditacije Ekonomskom fakultetu u Nišu je odobren upis 880 studenata na prvu godinu studija, od čega će iz budžeta biti finansirano 350. Odluku o broju studenata koji se finansiraju iz budžeta treba da potvrdi Nacionalni savet za visoko obrazovanje (aprila ili maja 2009. godine)

Na Univerzitetu u Nišu Ekonomski fakultet upisuje najveći broj studenata. Od ekonomskih fakulteta u Srbiji, samo Ekonomski fakultet u Beogradu upisuje veći broj studenata. U prethodnih nekoliko godina svi prijavljeni studenti su upisani na prvu godinu studija. Na prijemnom ispitu u 2008. godini za finansiranje iz budžeta je bilo neophodno ostvariti 89,38 poena (zbir uspeha iz srednje škole i rezultata sa prijemnog ispita).

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17