Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Obaveštenja o odbranama doktorskih disertacija

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti doktorsku disertaciju kandidat Zorana Kostić pod nazivom „Međuzavisnost uslova konkurencije, tržišnog učešća i profitabilnosti privrednih subjekata“, dana 13.04.2019. godine (subota) sa početkom u 11,00 sati u sali za sednice Fakulteta.

03.04.2019.Služba za doktorske studije

Dekan Ekonomskog fakultet a u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti doktorsku disertaciju kandidat mr Marina Milanović, pod nazivom „Izvođenje zakonitosti iz ekonomskih podataka primenom data minig pristupa“, dana 15.01.2019. godine (utorak) sa početkom u 12.00 sati, u sali za sednice Fakulteta.

25.12.2018.Služba za doktorske studije

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti doktorsku disertaciju kandidat mr Danilo Lučić, pod nazivom „Uticaj korupcije na ekonomski rast“, dana 07.12.2018. godine (petak) sa početkom u 13.00 sati, u sali za sednice Fakulteta

30.11.2018.Služba za doktorske studije

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti doktorsku disertaciju kandidat Dragana Ranđelović, pod nazivom „ Računovodstvena regulativa kao pretpostavka kvaliteta finansijskih izveštaja“, dana 26.11.2018. godine (ponedeljak) sa početkom u 12.00 sati, u sali za sednice Fakulteta

20.11.2018.Služba za doktorske studije

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti doktorsku disertaciju kandidat Sunčica Stanković, pod nazivom „ Primena metoda zavisnosti u analizi razlika u zaradama između polova u Republici Srbiji“, dana 05.10.2018. godine (petak) sa početkom u 12.00 sati, u sali za sednice Fakulteta.

27.09.2018.Služba za doktorske studije

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti doktorsku disertaciju kandidat Dragana Petković, pod nazivom „ Reperkusije sistema transfera u javnim finansijama na izabrane makroekonomske varijable“, dana 01.10.2018. godine (ponedeljak) sa početkom u 13.00 sati, u sali za sednice Fakulteta.

25.09.2018.Služba za doktorske studije

Upis

Studenske organizacije

AISEC
EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra 11
18105 Niš
Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17