Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Obaveštenja o odbranama doktorskih disertacija

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će dana 03.06.2023. godine (ponedeljak) sa početkom u 15.00 sati, na ovom fakultetu, kandidat Milica Jovanović Vujatović, braniti doktorsku disertaciju pod nazivom „Uticaj vrednosti marke kao intelektualne imovine na poslovne performanse preduzeća “

15.05.2024.Služba za doktorske studije

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će dana 01.06.2024. godine (subotu) sa početkom u 12.00 sati, na ovom fakultetu, kandidat Ivana Janjić braniti doktorsku disertaciju pod nazivom „Uticaj ulaganja u istraživanje i razvoj na efikasnost intelektualnog kapitala i rentabilnost preduzeća“.

15.05.2024.Služba za doktorske studije

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će dana 06.06.2024. godine (četvrtak) sa početkom u 13.00 sati, na ovom fakultetu, kandidat Nemanja Veselinović, braniti doktorsku disertaciju pod nazivom „Uticaj efikasnosti ljudskog kapitala na rentabilnost preduzeća“

15.05.2024.Služba za doktorske studije

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će dana 14.06.2024. godine (petak) sa početkom u 13.00 sati, na ovom fakultetu, kandidat Edisa Dreković braniti doktorsku disertaciju pod nazivom „Evaluacija uticaja aktivnosti upravljanja ljudskim resursima na implementaciju koncepta Kvalitet 4.0 “.

15.05.2024.Služba za doktorske studije

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će dana 09.01.2024. godine (utorak) sa početkom u 10.30 sati, u Sali za sednice, kandidat Aleksandar Savić, braniti doktorsku disertaciju pod nazivom „ Uticaj izveštavanja o nefinansijskim performansama u izveštaju o održivom razvoju na profitabilnost kompanija energetskog sektora u Evropi i Republici Srbiji

25.12.2023.Služba za doktorske studije

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će dana 10.01.2024. godine (sreda) sa početkom u 13.00 sati, na ovom fakultetu, kandidat Sanela G. Mrdaković, braniti doktorsku disertaciju pod nazivom „Ekonomski efekti investicione saradnje Kine i Evropske unije“

25.12.2023.Služba za doktorske studije

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17