Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Obaveštenja o odbranama doktorskih disertacija

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti doktorske disertacije kandidati: Ana Stojković, disertaciju pod nazivom „Marketing kao faktor reputacije preduzeća“, dana 04.11.2017. godine sa početkom u 12.00 sati u sali za sednice Fakulteta; Marija Magdalinović Kalinović, disertaciju pod nazivom „Vantržišna rešenja ekoloških eksternih efekata u proizvodnji bakra u Republici Srbiji“, dana 06.11.2017. godine sa početkom u 12.00 sati, u sali za sednice Fakulteta.

24.10.2017.Služba za doktorske studije

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti doktorsku disertaciju kandidat Milica Stanković pod nazivom „Franšizing kao strategija internacionalizacije malih i srednjih preduzeća“, dana 15.06.2017. godine (četvrtak) sa početkom u 17.00 sati u sali za sednice Fakulteta.

08.06.2017.Služba za doktorske studije

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti doktorsku disertaciju kandidat Dušan Cvetanović pod nazivom „Inovacije kao faktor razvoja inustrije“, dana 12.06.2017. godine (ponedeljak) sa početkom u 14.00 sati u sali za sednice Fakulteta.

05.06.2017.Služba za doktorske studije

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti doktorsku disertaciju kandidat Nevenka Vojvodić-Miljković pod nazivom „Bankoosiguranje – nova mogućnost razvoja sektora finansijskih usluga u Republici Srbiji“, dana 09.06.2017. godine (petak) sa početkom u 11.00 sati u sali za sednice Fakulteta.

02.06.2017.Služba za doktorske studije

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti doktorsku disertaciju kandidat Jovica Stanković pod nazivom „Razvoj i primena OLAP tehnologije za poslovno odlučivanje“, dana 05.06.2017. godine (ponedeljak) sa početkom u 12.00 sati u sali za sednice Fakulteta.

29.05.2017.Služba za doktorske studije

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti doktorsku disertaciju kandidat Edisa Brničanin, pod nazivom „Uticaj globalne finansijske krize na kreditni rizik bankarskog sistema“, dana 20.05.2017. godine (subota) sa početkom u 13.00 sati, u sali za sednice Fakulteta.

05.05.2017.Služba za doktorske studije

Pregled ostvarenih ESPB-a

Broj indeksa:
Upis

Studenske organizacije

AISEC