Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Obaveštenja o odbranama doktorskih disertacija

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će dana 03.03.2022. godine (četvrtak) sa početkom u 11.30 sati, kandidata Jelena R. Raičević, braniti doktorsku disertaciju pod nazivom pod nazivom „Računovodstvene politike u funkciji kreiranja finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja preduzeća “

14.02.2022.Služba za doktorske studije

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će dana 27.12.2021. godine (ponedeljak) sa početkom u 13.00 sati, kandidata Ljiljane Lešević braniti doktorsku disertaciju pod nazivom pod nazivom „Valorizacija turističkog i demografskog potencijala u funkciji razvoja privrede Jugozapadne Srbije, u Sali za sednice Ekonomskog fakulteta.

17.12.2021.Služba za doktorske studije

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će dana 14.10.2021. godine (četvrtak) sa početkom u 12.00 sati, kandidat Marija Nikodijević braniti doktorsku disertaciju pod nazivom „Sistem budžetiranja preduzeća u novom poslovnom okruženju “, u Sali za sednice Ekonomskog fakulteta.

05.10.2021.Služba za doktorske studije

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će dana 30.09.2021. godine (četvrtak) sa početkom u 12.00 sati, kandidat Aleksandra Stoiljković-Ranđelović braniti doktorsku disertaciju pod nazivom „ Razvoj okvira za povećanje procesne zrelosti preduzeća “, u Sali za sednice Ekonomskog fakulteta.

23.09.2021.Služba za doktorske studije

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti doktorsku disertaciju, kandidat Ivana Stojanović pod nazivom „ Efikasnost instrumenata monetarne i fiskalne politike u suzbijanju inflacije “, dana 08.07.2021. godine (četvrtak) sa početkom u 13.00 sati, u Sali za sednice fakulteta.

03.07.2021.Služba za doktorske studije

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti doktorsku disertaciju, kandidat Kristijan Ristić pod nazivom „Uticaj finansijske krize na institucionalizaciju nove arhitekture finansijske stabilnosti Evropske unije “, dana 10.07.2021. godine (subota) sa početkom u 12.00 sati, u Sali za sednice fakulteta.

01.07.2021.Služba za doktorske studije

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17