Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Obaveštenja o odbranama doktorskih disertacija

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu kandidat Valentina Nestorov braniti doktorsku disertaciju pod nazivom „Konvergencija kao razvojna tendencija u funkcionisanju bankarskih i nebankarskih finansijskih institucija“, dana 02.02.2018. godine (petak) sa početkom u 10.00 sati, u sali za sednice Fakulteta.

17.01.2018.Služba za doktorske studije

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu kandidat Milena Nikolić braniti doktorsku disertaciju pod nazivom „Reforma penzijskog sistema Republike Srbije u funkciji njegove održivosti“, dana 24.01.2018. godine (sreda) sa početkom u 12.00 sati u sali za sednice Fakulteta.

17.01.2018.Služba za doktorske studije

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti doktorsku disertaciju kandidat Tamara Rađenović, pod nazivom „Intelektualni kapital kao determinanta unapređenja konkurentnosti preduzeća u Republici Srbiji“, dana 13.01.2018. godine (subota) sa početkom u 12.00 sati, u sali za sednice Fakulteta.

29.12.2017.Služba za doktorske studije

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti doktorske disertacije kandidati: Ana Stojković, disertaciju pod nazivom „Marketing kao faktor reputacije preduzeća“, dana 04.11.2017. godine sa početkom u 12.00 sati u sali za sednice Fakulteta; Marija Magdalinović Kalinović, disertaciju pod nazivom „Vantržišna rešenja ekoloških eksternih efekata u proizvodnji bakra u Republici Srbiji“, dana 06.11.2017. godine sa početkom u 12.00 sati, u sali za sednice Fakulteta.

24.10.2017.Služba za doktorske studije

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti doktorsku disertaciju kandidat Milica Stanković pod nazivom „Franšizing kao strategija internacionalizacije malih i srednjih preduzeća“, dana 15.06.2017. godine (četvrtak) sa početkom u 17.00 sati u sali za sednice Fakulteta.

08.06.2017.Služba za doktorske studije

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti doktorsku disertaciju kandidat Dušan Cvetanović pod nazivom „Inovacije kao faktor razvoja inustrije“, dana 12.06.2017. godine (ponedeljak) sa početkom u 14.00 sati u sali za sednice Fakulteta.

05.06.2017.Služba za doktorske studije

Pregled ostvarenih ESPB-a

Broj indeksa:
Upis

Studenske organizacije

AISEC
EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra 11
18105 Niš
Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17