Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Doktorske studije

O doktorskim studijama

Na Ekonomskom fakultetu u Nišu na DAS realizuje se studijski program Ekonomija. Studijskim programom studentima je omogućeno da kroz primenu naučno-istraživačkih metoda iz oblasti ekonomskih nauka prodube svoja znanja, sagledaju naučne probleme kao celinu i pravilno tumače naučne rezultate.

opširnije

Istraživački centar

Za potrebe studijskog istraživačkog rada otvoren je istraživački centar, koji studentima doktorskih studija nudi na raspolaganju besplatno korišćenje KoBSON baze stručnih časopisa i drugih publikacija iz čitavog sveta, kao i bogat bibliotečki fond Ekonomskog fakulteta.

opširnije

Doktorska disertacija

 Tok i dokumentacija potrebna za realizaciju pojedinih faza prijave i odbrane doktorske disertacije

 01_Zahtev_ za_odredjivanje_mentorske_komisije_odobravanje_potencijalne_teme_dd.doc
 01a_Obrazac_doktorantski_kolokvijum.doc
 02_Obrazac_D1_Prijava_teme_doktorske_disertacije.doc
 03_ Izjava_o_potencijalnog_mentora_o_prihvatanju_mentorstva.doc
 03a_Izjava_o_potencijalnog_mentora_o_prihvatanju_mentorstva.doc
 04_Izjava_ o_zahtevu_za_odobravanje_teme_disertacije.doc
 04a_Izjava_o_zahtevu_za_odobravanje_teme_disertacije.doc
 05_Izjava_o_stecenom_zvanju_doktora_nauka.doc
 05a_Izjava_o_stecenom_zvanju_doktora_nauka.doc
 06_Izjava_kandidata_o_jeziku_na_kome_ce_biti_napisana_i_odbranjena_disertacija.doc
 06a_Izjava_kandidata_o_jeziku_na_kome_ce_biti_napisana_i_odbranjena_disertacija.doc
 07_Obrazac_D2_Izvestaj_o_naucnoj_zasnovanosti_teme.doc
 07a_Izjava_o_ispunjenosti_uslova_mentora.doc
 08_Izjava_mentora_o_saglasnosti_za_predaju_uradjene_doktorske_disertacije.doc
 08a_Izjava_mentora_o_saglasnosti_za_predaju_uradjene_doktorske_disertacije.doc
 09_Obavezni_elementi_doktorske_disertacije.doc
 10_Obrazac_D3_Zahtev_za_odredjivanje_Komisije_za_ocenu_i_odbranu.doc
 10a_Predaja_uradjene_doktorske_disertacije.doc
 10b_Obrazac_Ispunjenost_uslova_kandidata.doc
 11_Obrazac_D4_Izvestaj_o_oceni_disertacije.doc
 12_Izvestaj_mentorske_komisije_o_SIR_na_DAS.doc
 13_Zahtev_za_odobrenje_teme_za_izradu_seminarskog_rada.doc
 14_Zahtev_za_izradu_naucnog_clanka.doc
 15_ Zahtev_objavljeni_naucni_clanak.doc


 Pravilnik o postupku pripreme i uslovima za odbranu doktorske disertacije
 Upustvo za izradu i predaju doktorske disertacije

 Logo Ekonomskog fakulteta u Nišu (PNG, 95KB)
 Logo Univerziteta u Nišu (PNG, 1555KB)

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17