Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Obaveštenja o stavljanju na uvid javnosti izveštaja i disertacija

Doktorska disertacija i Izveštaj Komisije dostupni su javnosti u Biblioteci Fakulteta 30 dana od dana objavljivanja obaveštenja.

O B A V E Š T E Nj E

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti doktorsku disertaciju i Izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije kandidata Aleksandra Savića pod nazivom „Uticaj izveštavanja o nefinansijskim performansama u izveštaju o održivom razvoju na profitabilnost kompanija energetskog sektora u Evropi i Republici Srbiji “.
 Doktorska disertacija          Izveštaj Komisije

U Nišu, 18.09.2023. godine.Služba za doktorske studije

O B A V E Š T E Nj E

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti doktorsku disertaciju i Izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije kandidata Sanele Mrdaković pod nazivom „Ekonomski efekti investicione saradnje Kine i Evropske unije“.
 Doktorska disertacija          Izveštaj Komisije

U Nišu, 18.09.2023. godine.Služba za doktorske studije

O B A V E Š T E Nj E

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti doktorsku disertaciju i Izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije kandidata Mehdije M Đosovića. pod nazivom „Uticaj zaduženosti na privredni razvoj Republike Srbije“.
 Doktorska disertacija          Izveštaj Komisije

U Nišu, 12.06.2023. godine.Služba za doktorske studije

O B A V E Š T E Nj E

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti doktorsku disertaciju i Izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije kandidata Amera E. Rastića pod nazivom „Uticaj nematerijalne aktive na poslovno-finansijske performanse preduzeća“
 Doktorska disertacija          Izveštaj Komisije

U Nišu, 10.03.2023. godine.Služba za doktorske studije

O B A V E Š T E Nj E

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti doktorsku disertaciju i Izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije kandidatkinja Milice M. Mladenović pod nazivom „Usklađenost posla i privatnog života kao determinanta produktivnosti menadžera i preduzeća u Republici Srbiji“
 Doktorska disertacija          Izveštaj Komisije

U Nišu, 10.03.2023. godine.Služba za doktorske studije

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17