Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Upis studenata

Upis novih studenta

U prvu godinu osnovnih studija mogu se upisati:

 • kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju ekonomske struke ili završenu gimnaziju;
 • kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju drugih struka ako su u prethodnom obrazovanju savladali programe od značaja za ove studije i to: Osnove političke ekonomije (Osnovi ekonomije), Ekonomike preduzeća, Nacionalne ekonomije i Statistike.
opširnije

Dokumentacija potrebna za upis na Fakultet

Kandidati prilikom prijavljivanja na konkurs podnose sledeću dokumentaciju:

 1. prijavu za konkurs (kupuje se na skriptarnici)
 2. izvod iz matične knjige rođenih
 3. svedočanstva svih razreda srednjeg obrazovanja (original)
 4. svedočanstvo (diplomu) o završnom ispitu (original)
 5. dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita (na pomenuti broj žiro računa u odgovarajućem iznosu).
 6. dokaz o uplati naknade za polaganje dopunskih ispita (uplata se vrši u odgovarajućem iznosu na žiro račun Ekonomskog fakulteta u Nišu br. 840-1683666-17)

Kandidati su dužni da na polaganje ispita ponesu ličnu kartu ili pasoš.

opširnije

Prijemni ispit

Kandidati koji konkurišu za upis u I godinu studija polažu prijemni ispit iz dva predmeta, po izboru, od sledeća četiri ponuđena:

 • Politička ekonomija (Osnovi ekonomije),
 • Ekonomika preduzeća (Poslovna ekonomija),
 • Matematika i
 • Sociologija
opširnije
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17