Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Odbrane doktorantskih kolokvijuma

Doktorantskim kolokvijumima mogu prisustvovati svi studenti doktorskih studija.

Tamara Stanković student doktorskih akademskih studija Ekonomskog fakulteta u Nišu braniće drugi doktoranski kolokvijum, dana 28.09.2023. godine (četvrtak) u Sali institua sa početkom u 09:00 sati.

Prezentaciju istraživanja na potencijalnu temu doktorske disertacije: „CIRKULARNA TRANZICIJA POSLOVNOG MODELA LANCA SNABDEVANjA IMPLEMENTACIJOM KONCEPTA INDUSTRIJE 4.0“ pred mentorskom komisijom u sastavu:

1. Dr Aleksandra Anđelković, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta u Nišu;
2. Dr Goran Milanović, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Nišu.

14.09.2023.Služba za doktorske studije

Jovana Marković, student doktorskih akademskih studija Ekonomskog fakulteta u Nišu braniće drugi doktoranski kolokvijum, dana 15.09.2023. godine (petak) u Sali institua sa početkom u 13,00 sati.

Prezentaciju istraživanja na potencijalnu temu doktorske disertacije: „Prilagođavanje strategije društvene odgovornosti preduzeća uslovima digitalne transformacije“ pred mentorskom komisijom u sastavu:

1. Maja Ivanović-Đukić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Nišu;
2. Bojan Krstić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Nišu

08.09.2023.Služba za doktorske studije

Biljana Brkić Stojanović student doktorskih akademskih studija Ekonomskog fakulteta u Nišu braniće prvi doktoranski kolokvijum, dana 23.08.2023. godine (sreda) u Sali Instituta sa početkom u 11,00 sati.

Prezentaciju istraživanja na potencijalnu temu doktorske disertacije: „ Značaj primene metoda međuzavisnosti u analizi indikatora kvaliteta obrazovanja“ održaaće Biljana Brkić Stojanović pred mentorskom komisijom u sastavu:

1. Dr Vesna Janković Milić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Nišu.
2. Jelena J Stanković, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Nišu.

12.07.2023.Služba za doktorske studije

Marija Jovanović, student doktorskih akademskih studija Ekonomskog fakulteta u Nišu braniće prvi doktoranski kolokvijum, dana 11.07.2023. godine (utorak) u Sali instituta u 13,00 sati.

Prezentaciju istraživanja na potencijalnu temu doktorske disertacije: „Uticaj efektivne inovacione aktivnosti i efikasne upotrebe patenata na poslovne performanse visokotehnoloških preduzeća“ održaće Marija Jovanović, pred mentorskom komisijom u sastavu:

1 dr Bojan Krstić, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Nišu.
2 dr Maja Ivanović-Đukić, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Nišu.

06.07.2023.Služba za doktorske studije

Miloš Golubović, student doktorskih akademskih studija Ekonomskog fakulteta u Nišu braniće prvi doktoranski kolokvijum, dana 13.07.2023. godine (četvrtak) u Sali instituta sa početkom u 11,00 sati.

Prezentaciju istraživanja na potencijalnu temu doktorske disertacije: „Empirijska opservacija determinanti javnog duga“ održaće Miloš Golubović, pred mentorskom komisijom u sastavu:

1. dr Jadranka Đurović Todorović, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Nišu.
2. dr Marina Đorđević, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Nišu.

06.07.2023.Služba za doktorske studije

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17