Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Nastavno osoblje

Jelena Stanković

Zvanje: asistent
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: V 1 peti sprat
Konsultacije: sreda 14:00-16:00
e-mail: jelena.a.stankovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-695
Predmeti: OAS - 4433 Marketing
OAS - 4453 Menadžment u turizmu
OAS - 4468 Ekonomika trgovine
OAS - 4480 Ponašanje potrošača
OAS - 4486 Marketing komuniciranje
OAS - 4487 Upravljanje proizvodnjom
OAS - 4518 Mikroekonomija
OAS - 4553 Menadžment u turizmu i hotelijerstvu
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17