Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Nastavno osoblje

Ružica Petrović

Zvanje: asistent
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: II 24 drugi sprat
Konsultacije: utorak 12:00-14:00
e-mail: ruzica.petrovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-645
Predmeti: OAS - 4442 Privredno pravo
OAS - 4473 Pravo međunarodne trgovine
OAS - 4475 Pravo EU
OAS - 4476 Korporativno upravljanje
OAS - 4505 Ekonomska geografija
OAS - 4552 Turistička geografija sa osnovama turizma
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17