Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Nastavno osoblje

Milan Kalinović

Zvanje: asistent
Katedra: Katedra za opštu ekonomsku teoriju
Kabinet: IV 18 četvrti sprat
Konsultacije: utorak 12:00-14:00
e-mail: milan.kalinovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-640
Predmeti: OAS - 4420 Međunarodna ekonomija
OAS - 4485 Menadžment u spoljnoj trgovini
OAS - 4501 Osnovi ekonomije
OAS - 4511 Makroekonomska teorija i politika
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17