Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Nastavno osoblje

Jovana Milenović

Zvanje: asistent
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: V 1 peti sprat
Konsultacije: utorak 10:00-12:00
e-mail: jovana.milenovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-695
Predmeti: OAS - 4402 Finansijsko računovodstvo
OAS - 4436 Teorija i analiza bilansa
OAS - 4439 Poslovne finansije
OAS - 4474 Revizija
OAS - 4538 Upravljačko računovodstvo
OAS - 4571 Računovodstvo troškova
OAS - 4578 Upravljanje rizikom i osiguranje
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17