Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Nastavno osoblje

Milica Jovanović Vujatović

Zvanje: asistent
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: II 11 drugi sprat
Konsultacije: sreda 15:00-17:00
e-mail: milica.jovanovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-633
Predmeti: OAS - 4445 Strategijski menadžment logistike
OAS - 4446 Agrarni menadžment
OAS - 4450 Međunarodni marketing
OAS - 4483 Međunarodna logistika
OAS - 4484 Upravljanje intelektualnim kapitalom
OAS - 4532 Upravljanje poslovnim performansama
OAS - 4555 Ekonomika turizma
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17