Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Knjiga predmeta

Da biste preuzeli dokument kliknite desnim dugmentom na link i odaberite opciju "Save target/link as".


Kompletnu knjigu predmeta master studija možete preuzeti ovde

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17