Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Makroekonomija

1. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Metodologija naučnog istraživanja 8 10 ESPB bodova
2. Izborni predmet 8 10 ESPB bodova
3. Izborni predmet 8 10 ESPB bodova
  UKUPNO 24 30 ESPB bodova

Izborni:
1. Makroekonomija i makroekonomski menadžment
2. Tranzicija postsocijalističkih privreda
3. Strategije privrednog razvoja

2. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Izborni predmet 8 10 ESPB bodova
2. Izborni predmet 8 10 ESPB bodova
3. Izborni predmet 8 10 ESPB bodova
  UKUPNO 24 30 ESPB bodova

Izborni:
1. Ekonomika javnog izbora
2. Mikroekonomski modeli
3. Globalizacija svetske ekonomije i nacionalna ekonomija
4. Industrijska ekonomija
5. Socijalna ekologija

3. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Izborni predmet 8 10 ESPB bodova
2. Izborni predmet 8 10 ESPB bodova
3. Izborni predmet 8 10 ESPB bodova
  UKUPNO 24 30 ESPB bodova

Izborni:
1. Menadžment javnog sektora
2. Finansijska teorija i politika
3. Međunarodni ekonomski i finansijski odnosi
4. Globalno bankarstvo
5. Pravo konkurencije EU
6. Informacioni sistemi u ekonomiji
7. Upravljačko računovodstvo u dinamičnom okruženju
8. Finansijsko izveštavanje u uslovima monetarnih promena
9. Troškovi u poslovnom odlučivanju
10. Strategijski marketing
11. Strategije proizvodnje umreženih preduzeća

4. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Objavljeni rad   5 ESPB bodova
2. Objavljeni rad   5 ESPB bodova
3. Izborni predmet 8 10 ESPB bodova
4. Izborni predmet 8 10 ESPB bodova
  UKUPNO 16 30 ESPB bodova

Izborni:
1. Strategija i politika razvoja trgovine
2. Agrarna politika EU
3. Geografija svetske ekonomije
4. Teorija preduzeća
5. Kvantitativne metode u ekonomiji
6. Finansijsko izveštavanje o novčanim tokovima
7. Finansijska strategija korporativnih preduzeća
8. Tržište finansijskih derivata
9. Menadžment organizacionog ponašanja
10. Menadžment lancima snabdevanja
11. Upravljanje karijerom
12. Matematičke metode u ekonomiji

5. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Studijski istraživački rad 20 -

6. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Studijski istraživački rad 20 -
2. Izrada doktorske disertacije   60 ESPB bodova
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17