Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Poslovno upravljanje - od školske 2014/15. godine

1. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Metodologija naučnog istraživanja 8 10 ESPB bodova
2. Izborni predmet 8 10 ESPB bodova
3. Izborni predmet 8 10 ESPB bodova
  UKUPNO 24 30 ESPB bodova

Izborni:

 1. Strategijski marketing
 2. Strategije proizvodnje umreženih preduzeća
 3. Troškovi u poslovnom odlučivanju

2. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Izborni predmet 8 10 ESPB bodova
2. Izborni predmet 8 10 ESPB bodova
3. Izborni predmet 8 10 ESPB bodova
  UKUPNO 24 30 ESPB bodova

Izborni:

  1. Menadžment organizacionog ponašanja
  2. Teorija preduzeća
  3. Menadžment lancima snabdevanja
  4. Upravljanje karijerom
  5. Finansijska strategija korporativnih preduzeća

3. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Izborni predmet 8 10 ESPB bodova
2. Izborni predmet 8 10 ESPB bodova
3. Izborni predmet 8 10 ESPB bodova
  UKUPNO 24 30 ESPB bodova

Izborni:

  1. Informacioni sistemi u ekonomiji
  2. Upravljačko računovodstvo u dinamičnom okruženju
  3. Finansijsko izveštavanje u uslovima monetarnih promena
  4. Finansijska teorija i politika
  5. Globalno bankarstvo
  6. Međunarodni ekonomski i finansijski odnosi
  7. Menadžment javnog sektora
  8. Pravo konkurencije EU
  9. Makroekonomija i makroekonomski menadžment
  10. Tranzicija postsocijalističkih privreda
  11. Strategije privrednog razvoja

4. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Objavljeni rad   5 ESPB bodova
2. Objavljeni rad   5 ESPB bodova
3. Izborni predmet 8 10 ESPB bodova
4. Izborni predmet 8 10 ESPB bodova
  UKUPNO 16 30 ESPB bodova

Izborni:

  1. Mikroekonomski modeli
  2. Finansijsko izveštavanje o novčanim tokovima
  3. Tržište finansijskih derivata
  4. Kvantitativne metode u ekonomiji
  5. Industrijska ekonomija
  6. Globalizacija svetske ekonomije i nacionalna ekonomija
  7. Finansijsko modeliranje
  8. Agrarna politika EU
  9. Ekonomika javnog izbora
  10. Strategija i politika razvoja trgovine
  11. Socijalna ekologija
  12. Geografija svetske ekonomije

5. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Studijski istraživački rad 20 -

6. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Studijski istraživački rad 20 -
2. Izrada doktorske disertacije   60 ESPB bodova
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17