Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Makroekonomija - od školske 2014/15. godine

1. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Metodologija naučnog istraživanja 8 10 ESPB bodova
2. Izborni predmet 8 10 ESPB bodova
3. Izborni predmet 8 10 ESPB bodova
  UKUPNO 24 30 ESPB bodova

Izborni:
1. Makroekonomija i makroekonomski menadžment
2. Tranzicija postsocijalističkih privreda
3. Strategije privrednog razvoja

2. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Izborni predmet 8 10 ESPB bodova
2. Izborni predmet 8 10 ESPB bodova
3. Izborni predmet 8 10 ESPB bodova
  UKUPNO 24 30 ESPB bodova

Izborni:
1. Ekonomika javnog izbora
2. Mikroekonomski modeli
3. Globalizacija svetske ekonomije i nacionalna ekonomija
4. Industrijska ekonomija
5. Socijalna ekologija

3. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Izborni predmet 8 10 ESPB bodova
2. Izborni predmet 8 10 ESPB bodova
3. Izborni predmet 8 10 ESPB bodova
  UKUPNO 24 30 ESPB bodova

Izborni:
1. Menadžment javnog sektora
2. Finansijska teorija i politika
3. Međunarodni ekonomski i finansijski odnosi
4. Globalno bankarstvo
5. Pravo konkurencije EU
6. Informacioni sistemi u ekonomiji
7. Upravljačko računovodstvo u dinamičnom okruženju
8. Finansijsko izveštavanje u uslovima monetarnih promena
9. Troškovi u poslovnom odlučivanju
10. Strategijski marketing
11. Strategije proizvodnje umreženih preduzeća

4. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Objavljeni rad   5 ESPB bodova
2. Objavljeni rad   5 ESPB bodova
3. Izborni predmet 8 10 ESPB bodova
4. Izborni predmet 8 10 ESPB bodova
  UKUPNO 16 30 ESPB bodova

Izborni:
1. Strategija i politika razvoja trgovine
2. Agrarna politika EU
3. Geografija svetske ekonomije
4. Teorija preduzeća
5. Kvantitativne metode u ekonomiji
6. Finansijsko izveštavanje o novčanim tokovima
7. Finansijska strategija korporativnih preduzeća
8. Tržište finansijskih derivata
9. Menadžment organizacionog ponašanja
10. Menadžment lancima snabdevanja
11. Upravljanje karijerom
12. Finansijsko modeliranje

5. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Studijski istraživački rad 20 -

6. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Studijski istraživački rad 20 -
2. Izrada doktorske disertacije   60 ESPB bodova
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17