Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Nastavno osoblje

Slavica Pejić

Zvanje: predavač
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: II S 3 drugi sprat
Konsultacije: sreda 12:00-14:00
e-mail: slavica.pejic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-654
Predmeti: OAS - 4024 Francuski jezik I
OAS - 4032 Francuski jezik II
OAS - 4124 Francuski jezik III
OAS - 4132 Francuski jezik IV
OAS - 4499 Francuski jezik - drugi strani jezik
OAS - 4525 Francuski jezik 1
OAS - 4526 Francuski jezik 2
OAS - 4527 Francuski jezik 3
OAS - 4528 Francuski jezik 4
Biografija: Cirriculum vitae
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17