Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Nastavno osoblje

Mladen Anđelković

Zvanje: saradnik u nastavi
Katedra: Katedra za opštu ekonomsku teoriju
Kabinet: II 19 drugi sprat
Konsultacije: petak 10:00-11:00
e-mail: mladen.andjelkovich@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-676
Predmeti: OAS - 4507 Ekonomske doktrine
OAS - 4535 Teorija i politika cena
OAS - 4551 Međunarodno poslovno finansiranje
OAS - 4559 Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja
OAS - 4566 Ekonomika tranzicije
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17