Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Nastavno osoblje

Dr Snežana Radukić

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za opštu ekonomsku teoriju
Kabinet: II 16 drugi sprat
Konsultacije: četvrtak 10:00-12:00
e-mail: snezana.radukic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-637
Predmeti: OAS - 4019 Mikroekonomija
OAS - 4035 Teorija i politika cena
OAS - 4056 Mikroekonomska analiza
MAS - 7249 Ekonomija održivog razvoja
MAS - 7365 Politika zaštite konkurencije
DAS - 8003 Globalizacija svetske ekonomije i nacionalna ekonomija
DAS - 8236 Savremena tržišta
Biografija: Cirriculum vitae
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17