Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Nastavno osoblje

Dr Zoran Stefanović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za opštu ekonomsku teoriju
Kabinet: II 19 drugi sprat
Konsultacije: petak 09:00-11:00
e-mail: zoran.stefanovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-676
Predmeti: OAS - 4007 Ekonomske doktrine
OAS - 4066 Ekonomika tranzicije
MAS - 7261 Savremene ekonomske teorije
DAS - 8024 Tranzicija postsocijalističkih privreda
Biografija: Cirriculum vitae
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17