Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Nastavno osoblje

Dr Ivan Marković

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za opštu ekonomsku teoriju
Kabinet: IV 21 četvrti sprat
Konsultacije: petak 10:00-12:00
e-mail: ivan.markovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-641
Predmeti: OAS - 4020 Međunarodna ekonomija
OAS - 4085 Menadžment u spoljnoj trgovini
MAS - 7008 Međunarodne finansije
MAS - 7368 Međunarodna trgovina
DAS - 8011 Međunarodni ekonomski i finansijski odnosi
DAS - 8226 Međunarodno poslovanje
Biografija: Cirriculum vitae
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17