Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Nastavno osoblje

Dr Boban Stojanović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za opštu ekonomsku teoriju
Kabinet: II 16 drugi sprat
Konsultacije: četvrtak 12:00-13:30
e-mail: boban.stojanovic@eknfak.ni.ac.rs dr.boban.stojanovic@gmail.com
Telefon: 018 528-637
Predmeti: OAS - 4019 Mikroekonomija
OAS - 4035 Teorija i politika cena
OAS - 4056 Mikroekonomska analiza
MAS - 7012 Mikro i makroekonomska analiza
MAS - 7212 Mikro i makro ekonomska analiza
MAS - 7365 Politika zaštite konkurencije
DAS - 8003 Globalizacija svetske ekonomije i nacionalna ekonomija
DAS - 8016 Mikroekonomski modeli
Biografija: Cirriculum vitae
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17