Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Nastavno osoblje

Dr Nataša Golubović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za opštu ekonomsku teoriju
Kabinet: II 15 drugi sprat
Konsultacije: četvrtak 10:00-12:00
e-mail: natasa.golubovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-636
Predmeti: OAS - 4001 Osnovi ekonomije
OAS - 4063 Politička ekonomija
OAS - 4563 Politička ekonomija javnog upravljanja
MAS - 7007 Ekonomika društvenog izbora
MAS - 7207 Društvena ekonomika
MAS - 7307 Ekonomija rada
DAS - 8005 Ekonomika javnog izbora
Biografija: Cirriculum vitae
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17