Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Nastavno osoblje

Dr Dragan Petrović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za opštu ekonomsku teoriju
Kabinet: IV 22 četvrti sprat
Konsultacije: utorak 12:00-14:00
e-mail: dragan.petrovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-641
Predmeti: OAS - 4001 Osnovi ekonomije
OAS - 4063 Politička ekonomija
OAS - 4563 Politička ekonomija javnog upravljanja
MAS - 7011 Metodologija ekonomskih nauka
DAS - 8015 Metodologija naučnog istraživanja
Biografija: Cirriculum vitae
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17