Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Nastavno osoblje

Dr Biljana Rakić

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za opštu ekonomsku teoriju
Kabinet: II anex 3 drugi sprat
Konsultacije: četvrtak 11:00-12:00
e-mail: biljana.rakic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-650
Predmeti: OAS - 4061 Ekonomija javnog sektora
OAS - 4544 Upravljanje projektima javno-privatnog partnerstva
MAS - 7012 Mikro i makroekonomska analiza
MAS - 7212 Mikro i makro ekonomska analiza
DAS - 8012 Menadžment javnog sektora
Biografija: Cirriculum vitae
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17