Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Асистенти

Ивана Илић

Звање: асистент
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: II anex 5 други спрат
Консултације: уторак 10:00-12:00
е-маил: ivana.ilic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018
Предмети: ОАС - 4009 Национална економија
ОАС - 4041 Економика индустрије
ОАС - 4046 Аграрни менаџмент
ОАС - 4049 Регионална географија света
ОАС - 4053 Менаџмент у туризму
ОАС - 4055 Економика туризма
ОАС - 4060 Економска политика
ОАС - 4077 Индустријски менаџмент
ОАС - 4553 Менаџмент у туризму и хотелијерству
Биографија: Cirriculum vitae

Ивана Марјановић

Звање: асистент
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: MS 7 приземље
Консултације: понедељак 12:00-14:00
е-маил: ivana.veselinovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528655
Предмети: ОАС - 4006 Математика
ОАС - 4064 Операциона истраживања
ОАС - 4065 Економске функције
ОАС - 4069 Финансијска и актуарска математика
ОАС - 4510 Статистика
Биографија: Cirriculum vitae

Сандра Милановић

Звање: асистент
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: II anex 4 други спрат
Консултације: четвртак 14:00-16:00
е-маил: sandra.milanovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-652
Предмети: ОАС - 4447 Стратегијски менаџмент
ОАС - 4479 Управљање људским ресурсима
ОАС - 4482 Канали маркетинга
ОАС - 4503 Економика предузећа
ОАС - 4543 Пословно планирање
ОАС - 4582 Управљање каналима дистрибуције

Милица Ристић Цакић

Звање: асистент
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: V 1 пети спрат
Консултације: четвртак 10:00-12:00
е-маил: milica.ristic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-695
Предмети: ОАС - 4437 Банкарски менаџмент
ОАС - 4440 Финансијска тржишта
ОАС - 4461 Економија јавног сектора
ОАС - 4472 Трговински менаџмент
ОАС - 4512 Јавне финансије
ОАС - 4513 Монетарна економија
ОАС - 4514 Финансијски систем и финансијске институције

Милица Јовановић Вујатовић

Звање: асистент
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: II 11 други спрат
Консултације: среда 15:00-17:00
е-маил: milica.jovanovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-633
Предмети: ОАС - 4445 Стратегијски менаџмент логистике
ОАС - 4450 Међународни маркетинг
ОАС - 4483 Међународна логистика
ОАС - 4484 Управљање интелектуалним капиталом
ОАС - 4532 Управљање пословним перформансама

Јована Миленовић

Звање: асистент
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: V 1 пети спрат
Консултације: уторак 10:00-12:00
е-маил: jovana.milenovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-695
Предмети: ОАС - 4402 Финансијско рачуноводство
ОАС - 4436 Теорија и анализа биланса
ОАС - 4439 Пословне финансије
ОАС - 4474 Ревизија
ОАС - 4538 Управљачко рачуноводство
ОАС - 4571 Рачуноводство трошкова
ОАС - 4578 Управљање ризиком и осигурање

Ружица Петровић

Звање: асистент
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: II 24 други спрат
Консултације: уторак 12:00-14:00
е-маил: ruzica.petrovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-645
Предмети: ОАС - 4442 Привредно право
ОАС - 4473 Право међународне трговине
ОАС - 4475 Право ЕУ
ОАС - 4476 Корпоративно управљање
ОАС - 4505 Економска географија
ОАС - 4552 Туристичка географија са основама туризма

Јелена Станковић

Звање: асистент
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: V 1 пети спрат
Консултације: среда 14:00-16:00
е-маил: jelena.a.stankovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-695
Предмети: ОАС - 4433 Маркетинг
ОАС - 4468 Економика трговине
ОАС - 4480 Понашање потрошача
ОАС - 4486 Маркетинг комуницирање
ОАС - 4487 Управљање производњом
ОАС - 4518 Микроекономија

Милан Калиновић

Звање: асистент
Катедра: Катедра за општу економску теорију
Кабинет: IV 18 четврти спрат
Консултације: уторак 12:00-14:00
е-маил: milan.kalinovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-640
Предмети: ОАС - 4420 Међународна економија
ОАС - 4485 Менаџмент у спољној трговини
ОАС - 4501 Основи економије
ОАС - 4511 Макроекономска теорија и политика
Упис

Студентске организације