Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Јавне набавке

Поступци набавки без примене ЗЈН

НАБАВКАТЕНДЕРДокументација
 М 01/2022 Угоститељске услуге
Рок за достављање понуда:
21.01.2022. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - партија 2
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
 М 02/2022 Набавка пића и ситних колача
Рок за достављање понуда:
20.01.2022. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
Обавештење о закљученом уговору - партија 2
 М 04/2022 Услуге фотокопорања
Рок за достављање понуда:
14.02.2022. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 05/2022 Услуге сервисирања и одржавања апарата за фотокопирање
Рок за достављање понуда:
17.02.2022. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 06/2022 Услуге поправке и уградње клима уређаја
Рок за достављање понуда:
18.02.2022. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Обавештење о обустави поступка
Одлука о обустави поступка
 М 07/2022 Услуге коричења
Рок за достављање понуда:
25.02.2022. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 08/2022 Услуге поправке и уградње клима уређаја
Рок за достављање понуда:
09.03.2022. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 09/2022 Услуге одржавања и поправке лифта
Рок за достављање понуда:
18.03.2022. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 10/2022 Услуге студентске задруге
Рок за достављање понуда:
25.03.2022. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
 М 12/2022 Услуге сервисирања рачунарске опреме
Рок за достављање понуда:
28.03.2022. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 13/2022 Материјал за промоцију Студентског парламента
Рок за достављање понуда:
29.03.2022. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 14/2022 Угоститељске услуге- прославе за мањи број гостију
Рок за достављање понуда:
08.04.2022. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М15/2022 Услуге огласа и реклама
Рок за достављање понуда:
11.04.2022. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
Обавештење о закљученом уговору - партија 2
 М 16/2022 Промотивни материјал
Рок за достављање понуда:
18.04.2022. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 17/2022 Текуће одржавање зграде
Рок за достављање понуда:
21.04.2022. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
Обавештење о закљученом уговору - партија 2
Обавештење о закљученом уговору - партија 4
Обавештење о обустави поступка
 М 18/2022 Услуге дератизације
Рок за достављање понуда:
20.04.2022. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 19/2022 Услуге студентске задруге
Рок за достављање понуда:
20.04.2022. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - партија 2
Одлука о додели уговора
 М 20/2022 Материјал за одржавање хигијене
Рок за достављање понуда:
04.05.2022. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 21/2022 Набавка канцеларијског материјала
Рок за достављање понуда:
06.05.2021. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - партија 3
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
Обавештење о закљученом уговору - партија 2
 М 22/2022 Услуге осигурања
Рок за достављање понуда:
09.05.2022. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
 М 23/2022 ПП заштита
Рок за достављање понуда:
18.05.2022. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 25/2022 Спортске мајце/дресови
Рок за достављање понуда:
27.05.2022. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
Обавештење о закљученом уговору - партија 2
 М 24/2022 Књиге за пројекат (РДВС за УЉР)
Рок за достављање понуда:
20.06.2022. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 Р 01/2022 Креирање визуелног идентитета Пројекта UR-DATA
Рок за достављање понуда:
07.07.2022. до 11.00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Обавештење
Одлука о додели уговора
 М 26/2022 Штампа Практикума за пројекат (РДВС за УЉР)
Рок за достављање понуда:
12.09.2022. до 10.00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
 М 27/2022 Набавка пића
Рок за достављање понуда:
26.09.2022. до 10.00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 M 28/2022 Понуда за набавку добра - тракасте завесе
Рок за достављање понуда:
28.09.2022. године до 13:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 01-2032/2022 Одржавање котларнице зта грејну сезону 2022/23
Рок за достављање понуда:
14.10.2022. године до 10:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 P 03/2022 Радови на адаптацији просторије
Рок за достављање понуда:
26.10.2022. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
 P 02/2022 Сервер за потребе пројекта 101059994 UR‐DATA
Рок за достављање понуда:
27.10.2022. године до 14:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
 М 29/2022 Брендирање спортских мајци
Рок за достављање понуда:
31.10.2022. године до 10:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М30/2022 Израда пропагандног материјала
Рок за достављање понуда:
18.11.2022. године до 10:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
Обавештење о закљученом уговору - партија 2
 М31/2022 Поклони за госте
Рок за достављање понуда:
18.11.2022. године до 10:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Позив за подношење понуда - измена
Образац понуде - измена
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М32/2022 Услуге мобилне телефоније
Рок за достављање понуда:
01.12.2022. године до 12:00 часова
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о изабраној понуди
 M33/2022 Инострани часописи
Рок за достављање понуда:
07.12.2022. године до 12:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о изабраној понуди
 М34/2022 Набавка добара - мајице
Рок за достављање понуда:
28.12.2022. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Обавештење о изабраној понуди
Упис

Студентске организације