Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Јавне набавке

Поступци набавки без примене ЗЈН

НАБАВКАТЕНДЕРДокументација
 М 01/2021 Услуге фотокопорања
Рок за достављање понуда:
25.02.2021. године до 1100 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
 М 02/2021 Услуге сервисирања апарата за фотокопирање
Рок за достављање понуда:
01.03.2021. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
 М 03/2021 Услуге сервисирања рачунарске опреме
Рок за достављање понуда:
02.03.2021. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
 М 04/2021 Услуге одржавања кима уређаја
Рок за достављање понуда:
03.03.2021. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
 М 05/2021 Услуге студентске здруге
Рок за достављање понуда:
04.03.2021. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
 М 06/2021 Услуге одржавања и поправке лифта
Рок за достављање понуда:
09.03.2021. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Упис

Студентске организације