Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Јавне набавке

Поступци набавки без примене ЗЈН

НАБАВКАТЕНДЕРДокументација
 М 01/2021 Услуге фотокопорања
Рок за достављање понуда:
25.02.2021. године до 1100 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 02/2021 Услуге сервисирања апарата за фотокопирање
Рок за достављање понуда:
01.03.2021. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 03/2021 Услуге сервисирања рачунарске опреме
Рок за достављање понуда:
02.03.2021. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
 М 04/2021 Услуге одржавања кима уређаја
Рок за достављање понуда:
03.03.2021. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 05/2021 Услуге студентске здруге
Рок за достављање понуда:
04.03.2021. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 06/2021 Услуге одржавања и поправке лифта
Рок за достављање понуда:
09.03.2021. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 07/2021 Услуге израде софтвера
Рок за достављање понуда:
24.03.2021. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 08/2021 Услуге сервисирања рачунарске опреме
Рок за достављање понуда:
29.03.2021. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 09/2021 Радови на замени прозорске столарије
Рок за достављање понуда:
02.04.2021. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Додатане информације и појашњења
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 10/2021 Текуће одржавање зграде
Рок за достављање понуда:
19.04.2021. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - партија 4
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
Обавештење о закљученом уговору - партија 2
 М 11/2021 Услуге дератизације
Рок за достављање понуда:
16.04.2021. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 12/2021 Услуге ПП заштите
Рок за достављање понуда:
20.04.2021. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
 М 13/2021 Материјал за одржавање хигијене
Рок за достављање понуда:
22.04.2021. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 14/2021 Услуге објављивања огласа
Рок за достављање понуда:
26.04.2021. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 15/2021 Набавка канцеларијског материјала
Рок за достављање понуда:
12.05.2021. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
Обавештење о закљученом уговору - партија 2
Обавештење о закљученом уговору - партија 3
 М 17/2021 Услуге ПП заштите
Рок за достављање понуда:
18.05.2021. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 16/2021 Услуге осигурања студента и аутомобила
Рок за достављање понуда:
21.05.2021. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
 М 18/2021 Услуге превоза
Рок за достављање понуда:
02.07.2021. год до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 19/2021 Услуге штампања
Рок за достављање понуда:
01.09.2021. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - партија 2
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
Обавештење о закљученом уговору - партија 3
Обавештење о закљученом уговору - партија 4
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору
  М 20/2021 Израда сајта Економског факултета
Рок за достављање понуда:
03.09.2021. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 21/2021 Угоститељске услуге
Рок за достављање понуда:
16.09.2021. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
Обавештење о закљученом уговору - партија 2
Обавештење о закљученом уговору - партија 3
 М 24/2021 Набавка пића и ситних колача
Рок за достављање понуда:
11.10.2021. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - партија 2
 М 25/2021 Набавка етил алкохола за дезинфекцију
Рок за достављање понуда:
04.11.2021. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
 М 26/2021 Повезивање и коричење књига
Рок за достављање понуда:
16.11.2021. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 27/2021 Цвеће и икебане
Рок за достављање понуда:
18.11.2021. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 28/2021 Инострани часописи
Рок за достављање понуда:
22.11.2021. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 29/2021 Радна обућа и одећа
Рок за достављање понуда:
24.11.2021. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
 М 31/2021 Промотивни материјал (календари)
Рок за достављање понуда:
14.12.2021. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 30/2021 Рачунарска и сродна опрема
Рок за достављање понуда:
15.12.2021. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Упис

Студентске организације