Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Јавне набавке

Поступци набавки без примене ЗЈН

НАБАВКАТЕНДЕРДокументација
 Н01/2020 Набавка израде идејног пројекта за лифт
Рок за достављање понуда:
28.01.2020. до 11,00
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Обавештење о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
 М 01/2020 Услуге копирања и штампања
Рок за достављање понуда:
06.02.2020. год до 10:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 M 02/2020 Набавка дискова за сервер Dell R630
Рок за достављање понуда:
07.02.2020. год до 10:00 часова
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 03/2020 Набавка канцеларијског намештаја за поребе студената Економког факултета
Рок за достављање понуда:
21.02.2020.год до 10:00 часова
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 04/2020 Услуге студентске задруге
Рок за достављање понуда:
25.02.2020. год. до 10:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Техничка спецификација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
 М 05/2020 Услуге објављивања огласа
Рок за достављање понуда:
27.02.2020. год. до 10:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
 М 06/2020 Услуге одржавања рампе
Рок за достављање понуда:
28.02.2020. год до 10:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
 М 07/2020 Услуге одржавања видео надзора
Рок за достављање понуда:
02.03.2020. год. до 10:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 08/2020 Услуге одржавања рачунарске опреме за 2020. годину
Рок за достављање понуда:
06.03.2020. год. до 10:00 часова
Образац понуде
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 09/2020 Услуге сервисирања фотокопир апарата
Рок за достављање понуда:
09.03.2020. год. до 10:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 10/2020 Услуге одржавања клима уређаја
Рок за достављање понуда:
10.03.2020. год. до 10:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 12/2020 Услуге објављивања огласа
Рок за достављање понуда:
12.03.2020. год. до10:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 13/2020 Услуге студентске задруге
Рок за достављање понуда:
13.03.2020. год до 10:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
 М 14/2020 Услуге одржавања рампе
Рок за достављање понуда:
16.03.2020. год. до 10:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 11/2020 Текуће одржавање зграде
Рок за достављање понуда:
18.03.2020. год до 10:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
Обавештење о закљученом уговору - партија 2
Обавештење о закљученом уговору - партија 3
Обавештење о закљученом уговору - партија 4
 М15/2020 Дератизација и дезинсекција
Рок за достављање понуда:
04.05.2020. год. до 10:00 часова
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М16/2020 Набавка канцеларијски материјал
Рок за достављање понуда:
04.05.2020. год. до 10:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М17/2020 ПП заштита
Рок за достављање понуда:
05.05.2020. год. до 10:00 часова
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М18/2020 Набавка средстава за хигијену
Рок за достављање понуда:
05.05.2020. год. до 10:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М20/2020 Заштитне маске
Рок за достављање понуда:
05.05.2020. год. до 10:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М19/2020 Тапацирање врата и столица
Рок за достављање понуда:
13.05.2020. године до 10:00 часова
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 21/2020 Осигурање студената и аутомобила
Рок за достављање понуда:
01.06.2020. године до 10 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 Н 01/2020 Чишћење котлова
Рок за достављање понуда:
21.07.2020. године
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 Н 03/2020 Књиге за библиотеку
Рок за достављање понуда:
25.07.2020. годиен до 10:00 часова
Образац понуде
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 Н 04/2020 Дипломске капе
Рок за достављање понуда:
24.07.2020. године до 1000 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Техничка спецификација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 Н 02/2020 Материјал за промоцију Економског факултета
Рок за достављање понуда:
09.09.2020. године до 10:00 часова
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Додатане информације и појашњења
Додатане информације и појашњења
Одлука о додели уговора
Обавештење
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
 Н 06/2020 Материјал за одржавање-иверица
Рок за достављање понуда:
14.09.2020. године до 10:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 Н 05/2020 Замена вентила на радијаторима
Рок за достављање понуда:
22.09.2020. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење
 Н 08/2020 Радови на замени столарије
Рок за достављање понуда:
29.09.2020. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 Н 09/2020 Литература за ДАС
Рок за достављање понуда:
18.11.2020. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 Н 11/2020 Радна униформа
Рок за достављање понуда:
20.11.2020 год. до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 Н 10/2020 Повезивање књига (коричење)
Рок за достављање понуда:
23.11.2020. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 Н 13/2020 Набавка цвећа и икебана
Рок за достављање понуда:
02.12.2020. год до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Додатане информације и појашњења
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 Н 14/2020 Инострани часописи
Рок за достављање понуда:
07.12.2020. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 Н 18/2020 Лаптоп рачунари - пројекат
Рок за достављање понуда:
10.12.2020. год. до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење
 Н 19/2020 Лаптоп рачунари - Студентски парламент
Рок за достављање понуда:
15.12.2020. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење
 Н 21/2020 Књиге- стручно усавршавање
Рок за достављање понуда:
18.12.2020. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење
 Н 22/2020 Софтвер - пројекат
Рок за достављање понуда:
21.12.2020. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Додатане информације и појашњења
Додатане информације и појашњења
Одлука о додели уговора
Обавештење
 Н 20/2020 Набавка радова на замени спољашње прозорске столарије
Рок за достављање понуда:
29.12.2020. године до 11:00 часова
Техничка спецификација
Образац понуде
Обавештење
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Упис

Студентске организације