УПИС НА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

БЕСПЛАТНА ПРИПРЕМНА НАСТАВА

На факултету се сваке године организује припремна настава из предмета који се полажу на пријемном испиту. Припремна настава за пријемни испит организује се из предмета: Основи економије, Пословна економија, Математика и Социологија. Наставу изводе наставници Факултета, а пријемни испит се припрема према уџбеницима за средње школе и приручницима чији је издавач Факултет. Припремна настава организује се у периоду између завршетка наставе у средњој школи и пријемног испита на Факултету (средином јуна).

Економски факултет у Нишу припремну наставу за упис студената обавља бесплатно.

Заинтересовани кандидати могу да се пријаве у Служби за студентска питања до 15. јуна 2019. године. Пријавна процедура подразумева избор предмета из којих кандидат жели да похађа припремну наставу.

Преузмите пријаву за похађање припремне наставе:


Припремна настава одржаће се у периоду од 17. до 21. јуна 2019.